(0)

Aktualności

11.01.2021

Do 15 stycznia należy przesłać informację o czynnikach rakotwórczych

Każdy pracodawca u którego występują substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ma obowiązek składać pisemną informację do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy. Informacja powinna być przekazana do 15 stycznia, za rok ubiegły.

Zgodnie z § 4 ust.  2 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy(Dz. U. z 2016 r., poz. 1117) każdy pracodawca ma obowiązek między innymi składać pisemną informację o substancjach, mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (zwanych dalej czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi), które występują w jego zakładzie pracy.      

Wyżej wymienione rozporządzenie jednoznacznie rozstrzyga, że informacja ta:

  1. ma mieć ściśle określoną formę, a mianowicie taką, jaką wskazuje  załącznik nr 2 do rozporządzenia (formularz można pobrać na przykład ze strony www.wsse.waw.pl)
  2. powinna być przekazana do właściwych miejscowo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy,
  3. do organów kontrolnych wskazanych w poprzednim punkcie należy informację przekazać:  
  1. corocznie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok,
  2. niezwłocznie w przypadku pracodawcy rozpoczynającego działalność, w tym pracodawcy rozszerzającego działalność na taką, podczas której występują omawiane tu czynniki.

W przypadku odstąpienia od przekazywania danych na temat czynników rakotwórczych i mutagennych jednostka kontrolująca może postawić pracodawcy zarzut naruszenia wymienionego na wstępie przepisu oraz brak troski o zdrowie pracowników z powodu niedostatecznego rozpoznania występujących zagrożeń.  

Odsyłamy też do naszego tekstu dotyczącego zmiany wykazu czynników rakotwórczych. Kliknij tutaj

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.