(0)

Aktualności

29.11.2019

Nowy wzór protokołu "powypadkowego" i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (20191071), od 2020 roku pracujemy na nowym wzorze protokołu  "powypadkowego". Zmienił się  również wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w pierwszym półroczu 2019 roku (Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (20191099).

W naszych E-dokumentach mamy nowe wzory dokumentacji powypadkowej i szkoleniowej.


W e-Dokumentach są już aktualne wzory druków!

Sprawdź ofertę!


Zmiany nie wniosły nic nowego w zakresie tworzenia dokumentacji ale były konieczne ze względu na nowe przepisy np. braku obowiązku posiadania pieczątek przez przedsiębiorców. Na dokumentach powypadkowych nie ma już REGONU zakładu pracy, ani NIP-u poszkodowanego. 

Korzystną i merytoryczą zmianą jest uwzględnienie na protokole możłiwości oznaczenia zgłoszenia przez poszkodowanego lub członka rodziny uwag i zastrzeżeń do protokołu.

W dokumentach szkoleniowych nie ma już np. miejsca urodzenia uczestnika szkolenia, pieczęci pracodawcy.

Reszta zmian jest tylko grą słów smiley


Specjalna oferta dla osób prowadzących działaność w dziedzinie BHP !

Szkolenia do dalszej odsprzedaży już po 15,99 PLN!

Zadzwoń 22 811 22 11 lub 608 012 552!

zobacz wszystkie