(0)

Aktualności

26.11.2020

Zmieniony wykaz procesów o działaniu rakotwórczym

Zmienione Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku rozszerzyło katalog procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym m.in. o:

 

  • prace związane z narażeniem na pyły drewna,
  • prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.

Pamiętajcie, że każdy pracodawca u którego występują substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ma obowiązek składać pisemną informację do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy. Informacja powinna być przekazana do 15 stycznia, za rok ubiegły.

Pracodawca o którego wystęują te czynniki musi także cześciej przeprowadzać pomiary i prowadzić odpowiednią dokumentację.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.