(0)

Artykuły

23.02.2017

Wstrzymany nabór wniosków do ZUS

Nabór wniosków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych związanych z dofinansowaniem działań doradczych i inwestycyjnych, skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy pracowników przez cały okres aktywności zawodowej został wstrzymany. Wnioski, które wpłynęły do tej pory wyczerpały przyznane limity.

Dofinansowane obejmowało:

  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

doradczych
(w PLN)

inwestycyjnych
(w PLN)

inwestycyjno-doradczych*
(w PLN)

1

Mikro przedsiębiorstwo

1-9

90%

40 000

100 000

140 000

2

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 000

150 000

210 000

3

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 000

260 000

340 000

4

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 000

400 000

500 000

*W projektach inwestycyjno-doradczych kwota przeznaczona na:

  • dofinansowanie działań inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty dofinansowania z kolumny 6 powyższej tabeli
  • dofinansowanie działań doradczych nie może przekroczyć kwoty dofinansowania z kolumny 5 powyższej tabeli

PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Dodatkowe materiały:

Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Ulotka


[i]Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek realizowany jest na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). 

Pliki

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.