(0)

Artykuły

19.05.2016

Nowa kampania - nowe wyzwania

„Zrównoważone życie zawodowe w każdym wieku” pod takim hasłem odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona nowej kampanii europejskiej „Bezpieczni na stracie-zdrowi na mecie”. W CIOP-PIB 18 maja zebrali się przedstawiciele nauki z Polski i zagranicy, reprezentanci urzędów państwowych związanych z pracą oraz przedstawiciele pracodawców i pracowników. Wystąpienia dotyczyły wielu różnych problemów związanych ze starzejącym się społeczeństwem i wyzwaniami jakie to zjawisko stawia przed Państwem i pracodawcami. 

Prelegenci przedstawiali analizy sytuacji, wyniki badań oraz rozwiązania stosowane w różnych krajach unii europejskiej.

Przegląd zagadnień wskazuje, że pojawiają się nowe wyzwania w kwestii zarządzania wiekiem w organizacjach.

 

Ciekawe podsumowanie problemu przedstawiła Pani Profesor Danuta Koradecka. Oto najważniejsze wnioski.

 1. Niezbędne jest podejmowanie działań umożliwiających wydłużenie aktywności i opóźnienie wyjścia z rynku pracy.
 2. Należy zmniejszać obciążenie pracowników ( w tym starszych) stosując odpowiednie:

rozwiązania techniczne

 • ergonomiczne stanowiska pracy i bezpieczne technologie,
 • odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej;

rozwiązania organizacyjne

 • okresową rotację pracowników między stanowiskami pracy lub zmiany stanowisk pracy,
 • elastyczny czas pracy.
 1. Szkolenie w celu zdobywania nowych umiejętności i kompetencji powinno dotyczyć całego okresu zatrudnienia ( nie tylko 50+).
 2. Zarządzanie wiekiem w odniesieniu do pracujących powinno być realizowane:
 • na poziomie państwa – polityka społeczna,
 • na poziomie przedsiębiorstwa – programy planowania karier zawodowych, programy zakończenia pracy i przechodzenia na emeryturę.
 1. Pracodawcy generalnie dostrzegają problem godzenia pracy i życia, nie widzą jednak tego problemu przedsiębiorstwach, którymi kierują.
 2. Działania mające największy wpływ na zachowanie równowagi praca-życie wśród badanych to: możliwość wyjścia z pracy o dowolnej porze w razie zaistnienia nagłej potrzeby, dodatkowa lub dłuższa przerwa, zadaniowe rozliczanie pracy, poradnictwo dotyczą możliwości godzenia pracy i życia (ważne zwłaszcza dla kobiet).
 3.  Work-Life Balance jest sposobem lepszego zarządzania zasobami ludzkimi i wykorzystania potencjału pracowników. 

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.