(0)

Artykuły

03.01.2018

Gdzie znaleźć aktualną bazę aktów prawnych?

Treść aktualnych przepisów z zakresu ochrony pracy najłatwiej znaleźć na http://isap.sejm.gov.pl/. Jest to Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu.

W dziale Artykuły i Aktualnośći na naszym portalu znajdziecie Państwo aktualne interpretacje wybranych przepisów. W bazie mamy około 1000 interpretacji przepisów z zakresu bhp. Oczywiście nie wszystkie publikujemy.

Na Państwa zamówienie możemy dostarczyć Państwu treść  aktu prawnego oraz podać dostępne interpretacje poszczególnych przepisów. Możemy pomóc też Państwu w praktycznym rozwiązaniu konkretnego problemu. W naszym zespole mamy specjalistów z różnych branż i wielu specjalności. Przypominamy też o ważnych branżowych terminach. W przypadku prostych spraw udzielamy pomocy bezpłatnie naszym użytkownikom e-dokumentów. Zapytania wymagające zaangażowania naszego prawnika czy poszczególnych specjalistów wyceniamy indywidualnie. Piszcie do nas na info@e-specjalistabhp.pl.

W przypadku poszukiwania tylko treści  aktu prawnego polecamy  Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.

Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje w bazie ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu, w sposób rzetelny i kompletny, w postaci elektronicznej.

Kancelaria Sejmu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet.

ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Baza ISAP jest systemem bezpłatnym.

Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików w formacie PDF.

Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.