(0)

Artykuły

21.01.2019

Częstotliwość szkoleń okresowych bhp

Szkolenia okresowe bhp uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z jego zapisami szkolenia okresowe bhp odbywają:

1) osoby będàce pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści - nie rzadziej niż raz na 5 lat;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na, których wykonywane są prace wiążące się ze szczególnymi zagrożeniami - raz do roku,

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń  technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji - nie rzadziej niż raz na 5 lat

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi - nie rzadziej niż raz na 6 lat, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w zakłądach pracy mieszczących sięw nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka - więcej na ten temat w artykule Zmiany w szkoleniach okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych,

6) inni niewymienieni w pkt 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnościà w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. - nie rzadziej niż raz na 5 lat. 


Szkolenia okresowe BHP w formie e-learningu już od 42 PLN netto! Sprawdź!


Rozporządzenie określa ramy czasowe ważności szkoleń. Jednak to pracodawca ostatecznie ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach. Bierze przy tym pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach. 

Oczywiście pracodawca może skrócić okresy wskazane rozporządzeniem ale nie może organizować szkoleń rzadziej. 


Potrzebujesz więcej informacj na ten temat? Dzwoń 22 811 22 11 lub 608 012 552!

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.