(0)

Artykuły

07.10.2022

Szkolenia bhp dla pracowników biurowych

Zasady BHP najczęściej kojarzą się z zakładami przemysłowymi czy placami budowy. Jednak wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują również w biurze. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzać szkolenia BHP wśród wszystkich pracowników, również tych, których obowiązki wiążą się z pracą przy komputerze. Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze jest równie ważna, jak w każdym innym zakładzie pracy. Przedstawiamy zasady obowiązujące pracowników biurowych.

 

Obowiązki wynikające z miejsca pracy

Biuro stanowi stałe miejsce pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej sprawie ogólnych przepisów i higieny pracy z 26 września 1997 r. Wynika to z faktu, że biuro jest m.in.:

- obiektem budowlanym, składającym się różnych pomieszczeń wraz z urządzeniami higieniczno-sanitarnymi,

- przeznaczone do wykonywania obowiązku pracy,

- pracujące osoby przebywają w nim ponad 4 h na dobę.

W związku z tym, na pracodawcę są nałożone określone obowiązki, takie jak:

- zadbanie o odpowiednie oświetlenie, zarówno sztuczne, jak i naturalne;

- utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz biura i nakaz przerwania pracy, w chwili gdy są one za niskie;

- właściwe zarządzenie powierzchnią biura w postaci maksymalnej liczby pracowników na niej czy odstępów między stanowiskami pracy;

- zapewnienie odpowiedni oznakowanych dróg ewakuacyjnych.

Kursy BHP dla pracowników biurowych

Przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników biurowych jest obowiązkiem pracodawcy. Nie wszyscy pracownicy administracyjno-biurowi muszą przechodzić szkolenia okresowe bhp, natomiast każdy pracownik musi być przeszkolony przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie wstępne składa się z dwóch części – szkolenia wstępnego oraz instruktażu stanowiskowego, podczas którego nowozatrudniona osoba ma okazję zapoznać się ze specyfiką swojego miejsca pracy.

Ponadto, pracownicy biurowi mają obowiązek przechodzenia okresowych kursów BHP aktualizujących ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (nie dotyczy to pracowników administracyjno- biurowych zatrudnionych u pracodawcy, dla którego określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka).

Zgodnie z przepisami prawa, pierwsze szkolenie okresowe BHP powinno się obyć nie później niż rok od momentu zatrudnienia, zaś kolejne powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 lat. Każdy pracownik powinien po takim kursie wykonywać też test, który może być przeprowadzony online dzięki takim rozwiązaniom, jakie oferuje portal e-specjalistabhp.pl  (link do strony z informacją o szkoleniach i zasadach korzystania z platformy - https://e-specjalistabhp.pl/szkolenia-bhp/).

W kolejnej publikacji omówimy m.in. uprawnienia pracowników biurowych w zakresie BHP.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.