(0)

Artykuły

24.10.2022

Dlaczego warto stosować się do przepisów BHP?

Dlaczego warto stosować się do przepisów BHP?

Szkolenia i kursy BHP nadal są uważane w wielu firmach za zło konieczne. Dla wielu przedsiębiorców inwestycja w szkolenia BHP jest tylko niepożądanym wydatkiem, uważanym za bezzwrotną inwestycję. Dlaczego warto inwestować w szkolenia BHP i przestrzegać przepisy?

Bezpieczeństwo zatrudnionych

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników jest obowiązkiem nałożonym na każdego pracodawcę zgodnie z artykułem 237 Kodeksu Pracy par.2. Każdy pracownik powinien mieć świadomość potencjalnych zagrożeń i stosować środki prewencji wypadkowej. Szkolenia bhp zapewniają wiedzę oraz naukę konkretnych umiejętności potrzebnych do bezpiecznego wykonywania pracy.

W czasie szkoleń wstępnych pracownicy:

  1. poznają podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa,
  2. uczą się w jaki sposób wykonywać codzienne czynności,
  3. zdobywają umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
  4. poznają zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz  zasady obsługi sprzętu gaśniczego.

Szkolenia wstępne zapewniają właściwe przygotowanie do pracy i umożliwiają dopuszczenie pracownika do pracy.

W zależności od stanowiska pracownicy przechodzą też odpowiednie szkolenia okresowe bhp.

Celem szkolenia okresowego bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie poprzednich szkoleń,  w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku osób kierujących pracownikami, szkolenia okresowe pomagają zrozumieć kwestie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy pracowników oraz uczą na czym polegają obowiązki tych osób w zakresie bhp.

Właściwa implementacja przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy może korzystnie wpłynąć na sytuację finansową firmy, nie wspominając o tym, że to przede wszystkim wyższe bezpieczeństwo samych pracowników i pracodawcy.

Wielu przedsiębiorców stroni od inwestowania większym sum w środki BHP, ponieważ koszty rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo wymagają sporych nakładów. Jednak w perspektywie długofalowej wdrażanie sprawdzonych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na odrobienie inwestycji. W jaki sposób?

Żeby to wiedzieć każdy pracodawca powinien przede wszystkim przejść odpowiednie szkolenie bhp. Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia będzie potrafił zapewnić właściwe warunki pracy pracownikom i odpowiednie wyposażenie. Dowie się też jakie ciążą na nim obowiązki i jak je wypełniać. Czy to się przekłada na koszty firmy? Szkolenie okresowe bhp to wydatek od 150 złotych do 400 złotych, a koszty których można uniknąć to np. kary nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy rzędu kilku tysięcy złotych. Zakup wyposażenia, które nie spełnia wymagań np. krzeseł stanowiących wyposażenie stanowiska komputerowego, maszyn niespełniających wymaganych norm, środków ochrony indywidualnej bez odpowiednich certyfikatów itp. to sytuacje, które mogą w zależności od wielkości przedsiębiorstwa powodować ogromne koszty związane  z ich wymianą. Czyli przede wszystkim właściwa realizacja obowiązków z zakresu bhp pozwala ograniczać zbędne koszty ale wpływa też na efektywność pracy.

Większa efektywność pracy

Przede wszystkim troska o bezpieczeństwo pracowników sprawia, że są oni mniej narażeni na szkodliwe czynniki, rzadziej chorują i są mniej narażeni na wypadki. To przekłada się na mniejszą absencję. Ponadto, bezpieczne i przyjazne warunki zwiększają wydajność pracowników. Na przykład w wygodnym obuwiu ochronnym, w pozycji nie powodującej obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w pomieszczeniach, w których jest komfortowa temperatura pracownicy nie będą robić zbędnych przerw. Dobrze, ergonomicznie zorganizowane stanowisko pracy pozwoli ograniczyć straty czasu pracy, związane z wykonywaniem dodatkowych czynności. Właściwe oświetlenie, porządek na stanowisku pracy sprawi, że pracownicy będą popełniać mniej błędów. To tylko kilka przykładów sytuacji, które wpływają na efektywność pracy.

Dobre szkolenia bhp zapewniają pracodawcy i pracownikom wiedzę z zakresu właściwego kształtowania warunków pracy. Takie szkolenia mogą nie być najtańsze. Jednak warto się zastanowić, decydując o kosztach, czy oszczędność kilkuset złotych nie przełoży się negatywnie na efektywność pracy.

Pamiętajmy też, że  w przypadku nieprzestrzegania norm dotyczących BHP, pracodawca może ponieść znaczące koszty wynikające z choroby zawodowej pracownika, czy wypadku przy pracy. Jeśli zostanie wykazane, że w firmie nie były przestrzegane normy BHP pracodawca musi się liczyć ze znacznymi karami finansowymi. To jednak nie wszystko – jeśli w wyniku nieodpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu, uprawnia go to do ubiegania się o rekompensatę kosztów leczenia, odszkodowanie i zadośćuczynienie. A w przypadku udowodnienia winy pracodawcy lub osoby kierującej pracownika, osoby te mogą ponieść dodatkowo odpowiedzialność karną.

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.