(0)

Artykuły

13.11.2022

Sezon grzewczy a wymogi BHP dotyczące temperatury

Wysokie temperatury na zewnątrz opóźniają rozpoczęcie pełnego sezonu grzewczego. Jest to z pewnością pozytywny aspekt przy aktualnej sytuacji gospodarczej i rosnących cenach energii elektrycznej i gazu. Niemniej już wkrótce nastąpi ochłodzenie, a pracodawcy będą musieli zapewnić odpowiednie i wymagane przepisami BHP temperatury w pomieszczeniach.

Minimalna temperatura wg pomieszczeniach

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które nie mogą szkodzić zdrowi pracowników i utrudniać im wykonywania obowiązków.

Do utrzymania określonych poziomów temperatur powietrza pracodawców zobowiązują wytyczne z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 30 temperatura w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca jest uzależniona od jej rodzaju i nie może być niższa niż:

  • 18°C przy pacach lekkich lub pracy biurowej,
  • 14°C w pozostałych przypadkach, takich jak praca fizyczna,
  • 24°C w zakładowych szatniach, toaletach i pomieszczeniach socjalnych.

Warto przy tym dodać, że istnieją również wytyczne specjalistów z Instytutu Medycyny Pracy dotyczące optymalnych temperatur. Zimą wynoszą one 20-22,8°C przy pracy siedzącej.

Zasady pracy przy bardzo niskich temperaturach

Powyższe wytyczne nie dotyczą prac wykonywanych na zewnątrz i takich, przy których z przyczyn technologicznych muszą odbywać się w warunkach chłodniczych. W takich wypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenie, w którym pracownicy będą mogli się ogrzać. Temperatura takiego pomieszczenia musi wynosić 16°C. W takim miejscu powinien się znajdować czajnik i urządzenia do podgrzewania posiłków.

Z kolei w przypadkach, gdy praca fizyczna jest wykonywana w okresie od 1 listopada do 31 marca w temperaturze poniżej 10°C i w ciągu jednej zmiany powoduje spalanie 1,5 tys. kalorii u mężczyzn i 1 tys. kalorii u kobiet, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia ciepłych posiłków i ciepłych napojów.

W 2019 roku nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie. Nowelizacja dotyczy sytuacji kiedy ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi gorącego posiłku. Pracodawca w takim przypadku może przekazać pracownikowi produkty umożliwiające przygotowanie posiłku we własnym zakresie albo bony, talony, kupony oraz inne dowody uprawniające do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku.,

Zagrożenia dla pracodawcy

Jeśli temperatura w miejscu pracy nie jest zgodna z powyższymi wytycznymi, pracownik ma prawo opuścić stanowisko pracy. Jeśli warunki pracy  nie ulegną poprawie pracodawca może zgłosić te sytuację do Państwowej Inspekcji Pracy. Wówczas możliwa kara dla pracodawcy może osiągnąć nawet 30 tys. zł.

Dlatego jeśli w tym roku zwracasz szczególną uwagę na koszty ogrzewania, zwróć uwagę na  utrzymanie temperatury powietrzna na wskazanym minimalnym poziomie. Aby zapewnić większy  komfort pracy warto zachęcić lub zaoferować pracownikom dodatkową ciepłą odzież firmową, jak bluzy lub bezrękawniki.

Powołane przepisy:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.