(0)

Artykuły

22.07.2014

Jak długo ważne jest szkolenie okresowe dla pracownika służby zdrowia?

Częstotliwość szkolenia personelu medycznego

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Kodeksem pracy pracownicy służb medycznych, podobnie jak pracownicy innych zawodów, powinni odbywać regularne szkolenia okresowe z zakresu bhp. Ponieważ praca na stanowiskach personelu medycznego wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, częstotliwość szkolenia okresowego dla lekarzy, pielęgniarek i techników medycznych to raz na 5 lat.


E-learningowe szkolenie okresowe dla pracownika służby zdrowia. Kliknij i kup!


Jednak w przypadku, gdy wymaga tego charakter pracy i specyfika wykonywanego zawodu, a także związane z tym zagrożenia, pracodawca może skrócić 5-letni okres przeprowadzania szkolenia okresowego dla tej grupy pracowników.

Formy szkolenia

Szkolenie okresowe  dla pracowników służb medycznych może być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, przy czym o formie decyduje organizator szkolenia (§ 14 ust. 2 pkt 1 i 3–5 Rozporządzenia). Szkolenie okresowe z zakresu BHP skierowane do pracowników służby zdrowia może mieć charakter stacjonarny (wówczas odbywa się w siedzibie pracodawcy lub jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie szkolenia) bądź zdalny (kiedy to wykorzystana jest platforma e-learningowa).

Cel szkolenia

Celem szkolenia okresowego jest zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Dla lekarza zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki zawodu będą czynniki biologiczne, czyli patogeny powodujące infekcje i zakażenia. Ponadto, pracownik powinien zapoznać się z odpowiednimi środkami oraz działaniami zapobiegającymi lub minimalizującymi występowanie zagrożeń. W programie szkolenia dla pracowników służby zdrowia muszą więc zostać uwzględnione możliwie wszystkie czynniki środowiska pracy, które występują podczas wykonywania obowiązków zawodowych na danym stanowisku.

Pracownik, który ukończył szkolenie bhp, powinien potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem, a kopię zaświadczenia należy dołączyć do akt osobowych pracowników. Po zakończonym szkoleniu okresowym pracodawca powinien otrzymać dokumentację złożoną imiennych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego poszczególnych pracowników.

Warto wiedzieć! Jeżeli pracownik służby zdrowia jest zatrudniony również w innych zakładach pracy, może zostać zwolniony z obowiązku odbywania szkolenia okresowego. Warunkiem koniecznym jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego odbycie w tym czasie takiego szkolenia u innego pracodawcy.


Szkolenie okresowe bhp dla pracownika służby zdrowia. Kup teraz!


 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.