(0)

Aktualności

15.04.2016

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie!

Informacje ogólna

Nowa europejska kampania informacyjna na lata 2016-2017 "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" poświęcona jest zarządzaniu wiekiem w pracy i zrównoważonemu życiu zawodowemu.

Dlaczego ten temat?

 • populacja pracowników w Europie starzeje się — wynika z tego dłuższe życie zawodowe
 • obserwowany jest ogólny niedobór siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników
 •  coraz większa jest liczba pracowników z problemami zdrowotnymi i przewlekłymi chorobami
 • coraz częściej pojawiają się problemy związane z wydajnością i poziomem absencji
 • w kontekście starzejącej się siły roboczej zarządzanie bezpieczeństwem pracy wymaga podejścia wieloaspektowego

Jakie są cele kampanii?

 • promowanie zrównoważonej pracy, już od początku życia zawodowego oraz zdrowego starzenia się
 • podkreślanie znaczenia profilaktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe pracownika
 • wspieranie pracodawców i pracowników (w tym szczególnie w MŚP) przez dostarczanie informacji i narzędzi pomocnych w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej
 • ułatwianie wymiany informacji, identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk.

Jakie są główne obszary tematyczne kampanii?

 • profilaktyka zdrowotna przez całe życie zawodowe — podejście holistyczne
 • zdolność do pracy i równowaga między wymogami związanymi z pracą
  a indywidualnymi zasobami
 • ocena ryzyka uwzględniająca różnorodność pracowników
 • dostosowanie miejsc pracy do wieku i możliwości pracowników
 • zapobieganie niepełnosprawności, rehabilitacja i powrót do pracy
 • uczenie się przez całe życie
 • promowanie zdrowia w miejscu pracy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Kto jest organizatorem kampanii?

Kampania jest przedsięwzięciem koordynowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i organizowanym w ponad 30 państwach UE.

W każdym kraju kampania jest współorganizowana i  wspierana przez sieć partnerów: krajowe punkty centralne (w Polsce jego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.ciop.pl), oficjalnych partnerów kampanii, europejskich partnerów społecznych, partnerów medialnych, Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN), instytucje i agencje UE.

Wydarzenia

 • udostępnienie materiałów informacyjnych uczestnikom Międzynarodowych Targach SAWO 2016 na stoisku CIOP-PIB, 27-28 kwietnia, Poznań
 • otwarcie prasowe polskiej edycji kampanii z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Christy Sedlatschek, Dyrektora EU-OSHA - 18 maja, CIOP-PIB, Warszawa
 • międzynarodowa konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” - 18 maja, CIOP-PIB, Warszawa
 • Piknik edukacyjny „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” – 3 czerwca, Starachowice
 • Konferencje i seminaria krajowe – 15 czerwca, Kraków/ 22 czerwca, Łódź/19 październikaWarszawa
 • Pokazy filmów dotyczących bezpieczeństwa pracy – październik, Warszawa, Łódź
 • Prezentacje nt. kampanii w firmach i organizacjach

Jak wziąć udział w kampanii?

W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zachęcamy do:

 • upowszechniania materiałów kampanii w swoich miejscach pracy
 • udziału w wydarzeniach kampanii, albo też ich organizowania
 • stosowania i propagowania narzędzi wspierających zarządzanie wiekiem w pracy (https://healthy-workplaces.eu/pl/healthy-workplaces-all-ages-e-guide)
 • dołączenie do grona partnerów kampanii
 • śledzenie aktualnych informacji przekazywanych poprzez media społecznościowe (https://www.facebook.com/Bezpieczni-na-starcie-zdrowi-na-mecie-509654642567883/)

 

Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl, www.ciop.pl

 

zobacz wszystkie