(0)

Artykuły

Prace szczególnie niebezpieczne
Prace szczególnie niebezpieczne, takie jak np.: na wysokości - już powyżej 1 m nad poziomem podłoża, prace remontowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu, czy prace z użyciem substancji chemicznych są wykonywane na co dzień w wielu zakładach. Brak odpowiednich procedur w tym zakresie, w razie wypadku przy pracy, może powodować bardzo poważne konsekwencje dla pracodawcy, osób kierujących pracownikami, a nawet dla służby bhp.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu wykonywania przez nich pracy. W związku z tym koniecznością staje się regularna ocena ryzyka zawodowego umożliwiająca ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń zawodowych poprzez zastosowanie środków właściwych dla zagrożenia.

Wstępne szkolenie BHP - czy muszą je przechodzić wszyscy pracownicy?
Pracodawca nie może dopuścić nowo zatrudnianego pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych, nie tylko w sytuacji, gdy nie posiada on odpowiednich ku temu kwalifikacji, ale też w przypadku braku znajomości przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy na II Konferencję e-ANTYCOVID EXPO Pomimo iż pandemia trwa już blisko rok, zapotrzebowanie na skuteczne urządzenia oraz środki chroniące pracowników i klientów przed zakażeniem SARS-Cov2 jest nadal duże. Okazuje się, że oferta polskich przedsiębiorców w tym zakresie rozwija się bardzo szybko, a przede wszystkim jest innowacyjna. Wychodząc naprzeciw wciąż aktualnym potrzebom, firma Targi w Krakowie zaprasza na drugą edycję Konferencji e-ANTYCOVID EXPO

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na służbę BHP obowiązek sporządzania, przynajmniej raz w roku, okresowej analizy stanu BHP w zakładzie pracy. W wielu zakładach pracy analiza taka jest przeprowadzana właśnie raz do roku, zazwyczaj na początku roku kalendarzowego i dotyczy roku poprzedniego, a dokument powstający w jej wyniku przyjęto nazywać roczną analizą stanu BHP.

Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że zadania służb bhp określone w rozporządzeniu są wykonywane niewłaściwie, zarówno w mniejszych zakładach pracy, gdzie wykonywanie zadań powierzono, jak i w większych, gdzie zatrudnia się służbę BHP etatową. Najwięcej zastrzeżeń inspektorów pracy budzi realizacja obowiązku sporządzania i przedstawiania pracodawcy okresowych analiz stanu bhp.

20.01.2021

e-Antycovid Expo

Konferencja 28 stycznia 2021

Nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników oraz wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich.

Plan działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 powinien obejmować następujące obszary tematyczne: Jakie działania podejmuje pracodawca w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2? Jakie działania podejmuje pracodawca w odniesieni do osób – stanowisk pracy, na których występuje zwiększone prawdopodobieństwo zarażenia się? itd.

Restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, siłownie, kina, centra handlowe, zakłady produkcyjne, biurowce czy firmy sprzątające – m.in. te miejsca potrzebują sprawdzonych środków do dezynfekcji oraz rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort klientów. Jak odnaleźć się w gąszczu internetowych ofert? Rozwiązaniem będzie udział w ANTYCOVID EXPO – pierwszych w Polsce Targach Rozwiązań Zwiększających Bezpieczeństwo Sanitarno-Epidemiologiczne.