(0)

Aktualności

08.06.2016

PIP podaje dane za rok 2015

W  ubiegłym roku inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w ponad 71 300 zakładach pracy.

W wyniku ich działań wydano:

  • 302 700 decyzji wstrzymania prac, w tym 7 600 nakazujących natychmiastowe wstrzymanie prac – ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia życia,
  • 9 300 decyzji nakazujących wstrzymanie eksploatacji maszyn,
  • 159 wniosków o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe dla pracodawców , u których w czasie dwóch kolejnych kontroli inspektorzy stwierdzili rażące zaniedbania w obszarze bhp (najwięcej w branży budowlanej i sektorze przetwórstwa przemysłowego).

Zastosowano sankcje karne

  • 18 300 razy w postaci mandatów karnych nałożonych na pracodawcę, na kwotę 21 600 000 – średnia kwota mandatu 1.200 zł.
  • 3 100 wniosków o ukaranie zostało skierowanych do sądów ( w wyniku rozpatrzonych wniosków sądy orzekły grzywny w łącznej wysokości 6 500 000 zł.).

512 razy inspektorzy złożyli zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

3 500 kontroli wszczęto na wniosek organów współdziałających z PIP, takich jak urząd kontroli skarbowej i urzędów skarbowych, powiatowych urzędów pracy, ZUS i policji.

 

W 2012 roku inspektorzy doprowadzili do wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia 71 tysięcy pracujących osób. Ponadto, dzięki działaniom inspektorów PIP,  zostały zlikwidowane nieprawidłowości w takich obszarach jak:

  • ocena ryzyka zawodowego – dla 281 tys. osób,
  • środki ochrony indywidualnej – dla 39 tys. osób,
  • szkolenia bhp – dla 80 tys. osób.
zobacz wszystkie