(0)

Aktualności

28.03.2022

28 kwietnia dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – obchodzonym 28 kwietnia jest: 

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa
(Act together to build a positive safety and health culture)

Obchody Dnia będą w tym roku poświęcone w szczególności uczestnictwu pracowników i roli dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa pracy.

O wysokiej kulturze bezpieczeństwa możemy mówić wtedy, gdy prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest cenione i promowane przez pracodawcę, kierownictwo i pracowników przedsiębiortswa.

Przejawia się to m.in. tym, że pracownicy czują, że mogą swobodnie zgłaszać informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a kierownictwo aktywnie współpracuje z nimi w celu znalezienia skutecznych i trwałych rozwiązań. Warunkuje to otwarta komunikacja, oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

 

W krótkim streszczeniu na stronie Centralnego Instutu Ochrony Pracy PIB można znależć więcej informacji o efektywnym kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.

Obszary na które powinien zwrócić uwagę pracodawca, dążący do doskonalenia kultury bezpieczeństwa w swojej organizacji to (Milczarek, 2002):

  1. zaangażowanie kierownictwa – przejawiające się w formułowaniu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, popartej konkretnymi, adekwatnymi do założeń działaniami, wyrażaniem osobistego zainteresowania i troski o bezpieczeństwo pracowników, przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz traktowania spraw bezpieczeństwa z taką samą uwagą jak osiąganie efektów ekonomicznych przedsiębiorstwa, właściwe i odpowiednie umiejscowienie przedstawiciela bhp w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  2. otwarta i szczera komunikacja – między wszystkimi poziomami struktury organizacyjnej zakładu pracy, dotyczy w szczególności pełnej i systematycznej informacji nt. sytuacji panującej w firmie, zmianach i celach firmy, ale także przyznawanie się do podejmowania mylnych decyzji i informowanie o tym, jak pracownik jest oceniany,
  3. partycypacja pracowników – zaangażowanie pracowników w opracowywaniu wewnętrznych standardów i dokumentów z zakresu bezpieczeństwa, udział w podejmowanych inicjatywach i decyzjach, wprowadzenie systemu konsultacji pracowniczych w sprawach bezpieczeństwa i innych,
  4. edukacja z zakresu bhp – nie sprowadzająca się tylko i wyłącznie do obligatoryjnych szkoleń z tej dziedziny ale praktyczne sprawdzanie umiejętności bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy i pełne informowanie o zagrożeniach występujących w trakcie pracy,
  5. analiza wypadków — rejestrowanie wszystkich zdarzeń (kolizji, zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych) mogących być przyczyną wypadku przy pracy, systematyczne dokonywanie ich analizy i podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych,
  6. motywowanie oraz wzmacnianie zachowań bezpiecznych – wykorzystanie zapisów art. 105 ustawy kodeksu pracy, czyli nagradzanie za pro-bezpieczne zachowania oraz wyróżnianie tych pracowników, którzy angażują się w poprawę warunków pracy,
  7. współpraca między pracownikami – wytworzenie atmosfery sprzyjającej zrozumieniu i zaufaniu ścisłego kierownictwa z współpracownikami oraz między nimi, a także między poszczególnymi poziomami struktury organizacyjnej (np. między średnią kadrą kierowniczą, serwisem technicznym i kierowcami).

Wśród działań sprzyjających kształtowaniu kultury bezpieczeństwa wymienia się również: poczucie przynależności, możliwość rozwoju zawodowego, zarządzanie stresem oraz promowanie zachowań bezpiecznych.

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.