(0)

Aktualności

03.08.2022

Zmiany w prawie pracy

Zapraszamy na szkolenie Prawo pracy - zmiany 2022r. Szkolenie w formie on-line z prawnikiem z zakresu prawa pracy. W programie zagadnienia dotyczące pracy zdalnej, kontroli trzeźwości, obowiązków informacyjnych pracodawcy, uprawnień rodzicielskich, elastycznej organizacji czasu pracy. Chcesz przygotować swoją organizację, firmę na zmiany w kodeksie pracy? Zapraszamy! Jakie uprawnienia zyskają pracownicy, a jakie pracodawcy? Jak skutecznie wdrożyć zmiany w procedurach wewnętrznych?

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowanych zmian w prawie pracy oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy w praktyce. Szereg zmian podyktowanych jest koniecznością dostosowania prawa krajowego do dyrektyw unijnych. Część zaś wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowiska pracodawców, co dotyczy w szczególności pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Omawiana problematyka zostanie zilustrowana przykładami, wskazującymi odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia.

W trakcie szkolenia wyjaśnimy m.in.

 • W jaki sposób pracodawca może kontrolować aktywność pracownika w czasie pracy zdalnej?
 • Czy i kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o powierzenie pracy zdalnej ?
 • Co ze sferą BHP oraz ochroną danych osobowych ?
 • W jaki sposób pracodawca powinien uregulować zasady pracy zdalnej?

 

 • Czy pracodawca uzyska upoważnienie ustawowe do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników ?
 • Czy planowane zmiany dotyczą wyłącznie pracowników (czy obejmują również osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych) ?
 • W jaki sposób powinna odbywać się kontrola, tak by pracodawca uchronił się przed zarzutami ze strony pracownika ?
 • Czy omawiane regulacje przewidują kontrolę w zakresie środków odurzających?

 

 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – rewolucyjne zmiany
 • Jak aktualizować ten dokument w razie zmiany warunków zatrudnienia ?

 

 • Nowości w zakresie umowy na okres próbny
 • Czy zmianie ulegną zasady rozwiązywania umów terminowych ?
 • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca będzie mógł w tym zakresie ograniczać pracownika?
 • Jaki ma to wpływ na zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy ?

 

 • Jaki będzie nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Jak wygląda projektowany przez ustawodawcę tryb wnioskowania o ten urlop?
 • Czy w dalszym ciągu urlop będzie mógł być wykorzystywany w częściach ?
 • Czy zostanie utrzymana możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia ?
 • Czy pracownik będzie mógł łączyć urlop rodzicielski z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu ?
 • Komu przysługuje urlop ojcowski?
 • Termin na wykorzystanie urlopu – jak wyglądają projektowane zasady?
 • Jaki będzie wymiar tego urlopu ?
 • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
 • Jakie są granice czasowe tej ochrony ?
 • Co w sytuacji, gdy pracownik chroniony naruszył swoje obowiązki np. w okresie łączenia urlopu z pracą?

 

 • Czym jest urlop opiekuńczy?
 • Jaki jest wymiar tego urlopu i na jakich zasadach można z niego skorzystać?
 • Jakie będą przesłanki ubiegania się ododatkowe dni wolne od pracy?
 • Jaki będzie maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
 • Czy pracodawca będzie mieć obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika?

 

 • Czym jest elastyczna organizacja pracy i kogo dotyczy?
 • W jaki sposób pracownik będzie mógł ubiegać się o to uprawnienie ?

Jeśli chcesz poznać szczegółowy program szkolenia napisz na adres info@delphi.edu.pl.

Szkolenie odbędzie się 7 września br w godzinach 9-13. Koszt szkolenia 390 zł. netto.

Poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy. Pobierz go i po wypełnieniu wyślj na adres info@delphi.edu.pl

 

 

 

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.