(0)

Artykuły

16.10.2014

Jak traktować zaświadczenie wydane po kontrolnym badaniu lekarskim?

Kodeks pracy rozróżnia trzy rodzaje badań profilaktycznych: wstępne (którym podlegają osoby przyjmowane do pracy, a także pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe ), okresowe (którym okresowo podlegają wszyscy pracownicy) i kontrolne badania lekarskie (którym podlegają pracownicy po nieobecności spowodowanej chorobą trwającej 30 dni bądź dłużej). Wszystkie badania profilaktyczne są ważne przez określony przez lekarza okres.  Jeśli w trakcie tego okresu pracownik zostanie skierowany na badania kontrolne w związku z chorobą lub wstępne w związku ze zmianą stanowiska nowe orzeczenie i podany w nim termin stają się obowiązujące.

Przykład

Pracownik był na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku przy pracy. W wyniku wypadku miał złamaną nogę. Zwolnienie lekarskie trwało 35 dni. W związku z tym przed powrotem pracownika do pracy dostał skierowanie na kontrolne badanie lekarskie. Po przeprowadzonych przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami koniecznych badań otrzymał zaświadczenie lekarskie ze wskazaną datą badania okresowego za trzy lata. Jego dotychczasowe badania okresowe były ważne jeszcze przez 10 miesięcy. Badania które przeszedł pracownik w związku ze skierowaniem na badania kontrolne i wystawione zaświadczenie są wystarczające aby skierować pracownika na badania lekarskie dopiero za 3 lata. Nie trzeba kierować pracownika ponownie na badania w związku z terminem podanym za zaświadczeniu po skierowaniu pracownika na badania okresowe.

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.*

Badanie wstępne, okresowe i kontrolne jest badaniem profilaktycznym w związku z którym wydaje się stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie po odbyciu badań kontrolnych nie różni się od zaświadczenia wydanego po badaniach okresowych. Na zaświadczeniu lekarz podaje termin ważności tego badania. Termin ten jest decydujący przy kierowaniu pracownika na następne badania okresowe. Wzór orzeczenia lekarskiego znajduje się w rozporządzeniu MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJz dnia 30 maja 1996 r.w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.