(0)

Artykuły

14.04.2015

Zmiany w przepisach dotyczących badań profilaktycznych

Istotną zmianą jest wprowadzenie wzoru skierowania na badanie profilaktyczne. W rozporządzeniu obowiązującym do 1 kwietnia, zapis wywołujący konieczność wystawienia skierowania zawierał wskazówki co takie skierowanie powinno zawierać. Dawało to pewną dowolność w  treściach wystawianych skierowań.

Obecnie wzór skierowania, który znajdziemy w załączniku 3a znowelizowanego rozporządzenia jasno okeśla jak skirowanie ma wyglądać i jakie treści powinno zawierać.

Inną znaczącą zmianą jest rezygnacja z obligatoryjnego stosowania się przez lekarza medycyny pracy prowadzącego badanie profilaktyczne do wskazówek metodycznych zapisanych w rozporządzeniu i odesłanie go do „ zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy, a w odniesieniu do osób zatrudnionych w transporcie kolejowym także przez Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej”. Usunięcie ze znowelizowanego rozporządzenia załącznika zawierającego wskazówki metodyczne powoduje możliwość innego podejścia lekarza medycyny pracy do zakresu zlecanych badań oraz ich częstotliwości, ponieważ już nie jest to regulowane „ministerialnie”. Obecnie te kryteria wynikają z wiedzy medycznej lekarza oraz zaleceń instytutów badawczych w dziedzinie medycyny pracy.

Zmianie uległy również wzory wydawanych przez lekarza medycyny pracy orzeczeń i innych dokumentów z zestawu dokumentacji medycznej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, prowadzonej przez lekarza medycyny pracy. W dokumentach tych np. nazwa „zaświadczenie” została zastąpiona słowem „orzeczenie”.

Jarosław Żółtowski

Pliki

d20150457.pdf
Wzór skierowania na badania lekarskie
zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.