(0)

Artykuły

28.04.2015

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu służby BHP

Od kilku lat Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, czy i jak pracodawcy wywiązują się z obowiązku zapewnienia wykonywania zadań służby bhp w zakładach pracy. Okazuje się, że w tej materii jest wiele nieprawidłowości. Streścimy dla Państwa najważniejsze.

Zapewnienie służby BHP w zakładzie pracy

Artykuł 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia, aby w zakładzie pracy były wypełniane zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli przez służbę BHP lub właściwie przygotowanych do wykonywania tych zadań pracodawców (tylko w ściśle okreśłonych przypadkach). Wyniki kontroli wykazały, że w co czwartym zakładzie pracy nie zapewniono w ogóle wykonywania zadań służby bhp, a w co dwudziestym inspektorzy pracy stwierdzili uchybienia w jej prawidłowym zapewnieniu (np. za mały wymiar czasu pracy przeznaczony na wykonywanie zadań).

Podległość służby bhp

 Zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zm.) służba BHP powinna podlegać bezpośrednio pracodawcy. Dotyczy to również pracowników wykonujących jej zadania. Jak wynika ze sprawozdania PIP co dziesiąty skontrolowany pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników nie dopełnił jednak tego obowiązku. W grupie mniejszych firm niewłaściwą podległość służby BHP stwierdzono tylko w 4 przypadkach.

Liczebność służby bhp

§ 1ust 4 wyżej wymienionego rozporządzenia stanowi, że pracodawca zatrudniający powyżej 600 pracowników powinien zatrudnić, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jednego pracownika służby BHP na każdych  600 pracowników. Tymczasem podczas kontroli stwierdzono, że w 15% kontrolowanych zakładów tej grupy obsada osobowa służby bhp była za mała.

Obciążanie służby bhp innymi zadaniami

Pracownicy służby BHP, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych przy innej pracy, którym powierzono wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, nie mogą być obciążani zadaniami innymi niż te, które są wymienione w cytowanym rozporządzeniu. Niestety, co piąty pracodawca angażował ich do innych prac, np. do prowadzenia akt osobowych, wystawiania skierowań na badania profilaktyczne, obsługi magazynów, sekretariatu, prowadzenia księgowości, wydawania odzieży roboczej lub przydzielania szafek ubraniowych.

Kwalifikacje służby bhp

Inspektorzy interesowali się także kwestią kwalifikacji zawodowych pracowników służby bhp oraz osób wykonujących jej zadania. Najwięcej nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyło pracodawców wykonujących samodzielnie zadania służby bhp (26%) oraz pracowników zatrudnionych przy innej pracy, którym powierzono takie zadania (13%). Ponadto wśród tej grupy osób stwierdzono najwięcej przypadków braku szkoleń okresowych (odpowiednio 41% i 17%).

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.