(0)

Artykuły

22.09.2016

O Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP PIB

Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednią współpracę członków Sieci z przedsiębiorcami i wspieranie ich we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników, często już na etapie powstawania firmy.

Członkowie grupy zostali wyłonieni spośród przedstawicieli firm obsługujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie bezSieć Ekspertów ma za zadanie zapewnić dostęp do informacji dla MŚP, które posiadają największy udział w liczbie osób zatrudnionych w gospodarce polskiej. W tej grupie przedsiębiorstwa „mikro”, czyli zatrudniające do 9 osób, stanowią ok. 95% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Szczególnie ważne jest m.in. zapewnienie informacji, jak i technicznych środków wspomagających MŚP w realizacji działań na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Formuła funkcjonowania Sieci zakłada ciągłe podnoszenie jakości usług świadczonych przez jej członków, skuteczność i profesjonalizm w kontaktach z MŚPpieczeństwa i higieny pracy, aktywnie współpracujących z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz spełniających założone kryteria

Wysoką jakość usług świadczonych przez członków Sieci gwarantuje bezpośrednie wsparcie ich działalności przez CIOP-PIB poprzez m.in.:

  • udostępnianie najnowszej wiedzy z zakresu BHP i ergonomii
  • ustawiczne szkolenie członków Sieci Ekspertów CIOP-PIB w zakresie niezbędnym do prowadzenia bieżącej obsługi MŚP z uwzględnieniem zmian
  • dyspozycyjność ekspertów CIOP-PIB w zakresie konsultacji lub osobistego udziału w działaniach prowadzonych przez członków Sieci.

Jakość tych usług jest potwierdzona certyfikatami wydanymi przez CIOP-PIB (na okres jednego roku,  z możliwością odnowienia).  

W 2015 roku Sieć Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB liczy 45 członków.

Aktualna lista Ekspertów

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, spełniających podane wyżej kryteria, prosimy o kontakt:

 

Alfred Brzozowski
Ośrodek Promocji
tel. 0-22 623 36 84
e-mail: albrz@ciop.pl
.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.