(0)

Artykuły

09.06.2014

Podstawowe cele szkoleń BHP

Należy wiedzieć, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wymaganych na danym stanowisku kwalifikacji oraz wystarczającej znajomości przepisów i zasad BHP. Tym samym pracodawca jest zobligowany do zorganizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – które powinno odbywać się w godzinach pracy i na jego koszt. Pracownik nowo przyjęty kierowany jest na szkolenie wstępne, na które składają się instruktaż ogólny i stanowiskowy, natomiast pracownicy już zatrudnieni muszą cyklicznie odbywać szkolenia okresowe. Obowiązkowi szkolenia BHP podlegają nie tylko pracownicy, ale też osoby kierujące – przełożeni oraz sam pracodawca.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami BHP, a także sposobem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku i w warunkach danego przedsiębiorstwa. Pracownik powinien też zostać poinformowany o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą i tych wynikających ze środowiska pracy, a także jak zachować się w sytuacji wystąpienia ewentualnego zagrożenia. Pracodawca powinien przedstawić pracownikowi szczegółowe instrukcje dotyczące zasad BHP obowiązujących w jego przedsiębiorstwie i na danym środowisku, a pracownik jest zobowiązany do ich przestrzegania.

Jednolite zasady postępowania, które są przekazywane w czasie szkoleń, służą zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno szkolonemu pracownikowi, jak i innym osobom zatrudnionym w firmie, a także współpracującym i klientom.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownik nie posiada dostatecznej znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy czy ewakuacji, a także podstawowych przepisów dotyczących informowania o zagrożeniach czy wypadkach.

Przykład:
Pracownik zauważył, że uszkodzone zostało gniazdo elektryczne. Jednak nie poinformował o tym fakcie, co więcej podjął próbę naprawy. Następny z pracowników, nie wiedząc, że gniazdo nadal jest uszkodzone, podłączył do niego swój laptop, po czym przy wyciąganiu wtyczki, dochodzi do porażenia prądem. Niestety, pracownik znajdujący się w pobliżu nie podejmuje próby udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, ponieważ nie został w tym kierunku przeszkolony. W ogóle nie wie, jak postąpić i kogo powiadomić.

W zaistniałej sytuacji pracownik powinien wiedzieć, że awaria złącza instalacji elektrycznej może powodować zagrożenie dla innych osób. Dlatego koniecznie powinien powiadomić o uszkodzeniu odpowiednie osoby, a w przypadku zaistnienia wypadku udzielić pierwszej pomocy i natychmiast zgłosić zdarzenie. Pracodawca natomiast musi wiedzieć o konieczności przeprowadzenia postępowania powypadkowego, zawiadomienia odpowiednich organów – jeśli to konieczne, itd. O procedurze postępowania pracownik informowany jest właśnie w trakcie szkolenia BHP, a brak wiedzy i umiejętności w tym zakresie powoduje sytuacje, jak przedstawiona powyżej.

Należy podkreślić, że szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami mają inne cele i  zakres materiału niż te, organizowane dla pracowników administracyjno-biurowych. W związku z tym szkolenia dla poszczególnych grup nie powinny być łączone.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.