(0)

Artykuły

16.02.2022

Jak przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego?

Poprzez ryzyko zawodowe rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Dlatego też konieczna jest regularna ocena ryzyka zawodowego, której celem jest sprawdzenie, co w danym miejscu pracy i na danym stanowisku może powodować negatywne skutki zdrowotne.

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego jest dla pracodawcy podstawą dla zastosowania środków minimalizujących lub eliminujących zagrożenia występujące w środowisku pracy, a mające niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników. Bardzo ważne jest również, aby pracownicy mieli świadomość ryzyka zawodowego wynikającego z wykonywanej przez nich pracy, dlatego obowiązkiem pracodawcy jest informowanie ich o wynikach dokonanej oceny i wprowadzonych środkach zaradczych.

Z każdym zawodem związane jest określone ryzyko, wynikające ze specyfiki tego zawodu, a dokładnie sposobu wykonywania prac.


E-dokumenty - najłatwiejszy sposób sporządzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Kliknij tutaj!


Jak  przebiega proces oceny ryzyka zawodowego?

Proces oceny ryzyka zawodowego przebiega tak samo w przypadku każdego stanowiska pracy i można go podzielić na 4 zasadnicze etapy.

  1. Powołanie zespołu.

Przede wszystkim konieczne jest powołanie zespołu złożonego z osób mających odpowiednie przygotowanie do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. W prace zespołu powinien być również zaangażowany pracownik, którego stanowisko jest oceniane.

  1. Opis stanowiska pracy.

Zasadnicza część procesu oceny ryzyka rozpoczyna się od analizy i opisania ocenianego stanowiska pracy. Bardzo ważne jest ustalenie, jakie zadania i w jaki sposób pracownik wykonuje.

Na przykład: praca w magazynie wymaga prac transportowych, które mogą być wykonywane ręcznie lub za pomocą wózka widłowego (w zależności od rodzaju magazynu i składowanych towarów). Dlatego należy ustalić, czy pracownik wykonuje ręczne prace transportowe, czy z wykorzystaniem sprzętu pomocniczego, a może jest operatorem wózka.

Po sprecyzowaniu rodzaju zadań należy określić:

  • częstotliwość wykonywanych czynności,
  • typ przenoszonych przedmiotów,
  • ciężar towarów,
  • czy pracownik używa pomocniczych środków transportu (i jakich).

Na tym etapie konieczne jest również zebranie dokumentacji środków, maszyn i procesów pracy mogących powodować zagrożenia związane z pracą.

  1. Identyfikacja zagrożeń.

Następnie należy dokonać identyfikacji zagrożeń właściwych dla tego konkretnego stanowiska pracy. Odbywa się to w oparciu o:

  • wywiad z pracownikiem,
  • listy kontrolne zawierające możliwe zagrożenia i wcześniej zebrane informacje (między innymi zgromadzoną dokumentację).

Na podstawie dokonanej weryfikacji przygotowywana jest lista zagrożeń występujących na stanowisku pracy poddawanym ocenie ryzyka zawodowego.

  1. Szacowanie ryzyka, czyli ocena zagrożeń.

Po opisaniu stanowiska pracy i identyfikacji zagrożeń zespół dokonuje właściwej oceny ryzyka zawodowego. Do tego celu można wykorzystywać różne metody, na przykład metodę określoną w polskiej normie PN 18002 lub metodę RISK SCORE.

Ocena ryzyka polega na nadaniu wartości poszczególnym elementom miary ryzyka. Pod uwagę brane jest prawdopodobieństwo zdarzenia, rozmiar skutków powodowanych przez zagrożenie oraz stopień narażenia pracownika. Wartości nadane w ten sposób każdemu z zagrożeń dają obraz tego, jak ważne jest sprecyzowanie zagrożenia na danym stanowisku pracy.

Ponieważ warunki pracy zwykle nie są takie same nawet dla pracowników zajmujących identyczne stanowiska, zawsze niezbędna jest dokładna ocena ryzyka zawodowego przy uwzględnieniu charakterystyki danego stanowiska.

Z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego należy sporządzić dokumentację, która jest podstawą do zapoznania pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku.


E-dokumenty - najłatwiejszy sposób sporządzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Kliknij tutaj! 

Kupując licencję nawet na jeden miesiąc, można przygotować ocenę ryzyka samodzielnie. Nasz konsultant poprowadzi użytkownika krok po kroku. 

Zarejestruj się, kup licencję na e-dokumenty, a następnie korzystając z formularza kontaktowego, podaj numer telefonu z informacją: "potrzebuję pomocy przy przygotowaniu oceny ryzyka". Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.


 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.