(0)

Szkolenia BHP

Tutaj możesz wyszukać i zamówić interesujące Cię kursy. Po pomyślnym zakończeniu transakcji wybrane szkolenia będą dostępne w zakładce Moje kursy. 

Nie wiesz jeszcze jak to działa? Wróć do zakładki Oferta kursów i/ lub obejrzyj film. Znajdziesz tam opis całego procesu szkolenia.

Znajdź kurs      
Praca zdalna. Dobre praktyki
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób pracujących zdalnie, korzystających przy pracy ze środków komunikacji elektronicznej. Materiał zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego zorganizowania w domu stanowiska pracy z komputerem oraz stosowania przepisów i zasad BHP w warunkach domowych.
Metodyka szkolenia w zakresie BHP
Materiały uzupełniające dotyczące metodyki szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności prowadzenia szkolenia wstępnego instruktaż stanowiskowy
Nowe szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami
Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami, w tym dla: mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.
Nowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i i higieny pracy.
Nowe szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych
Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli handlowych, przedstawicieli medycznych, specjalistów ds. sprzedaży, i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z terenową obsługą klienta, korzystających z samochodów w celach służbowych
Nowe szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami w służbie zdrowia
Szkolenie jest przeznaczone dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w służbie zdrowia, w tym osób kierujących zakładami opieki zdrowotnej.
Nowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia
Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek, a także innych pracowników placówek służby zdrowia, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny
Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w zakładzie pracy i powinno odbyć się przed dopuszczeniem do pracy
Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny (EN)
Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny (w języku angielskim) Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w zakładzie pracy i powinno odbyć się przed dopuszczeniem do pracy.
Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny (RU)
Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny (w języku rosyjskim) Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w zakładzie pracy i powinno odbyć się przed dopuszczeniem do pracy.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i i higieny pracy.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych z zagrożeniami
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia
Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek, a także innych pracowników placówek służby zdrowia, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie uwzględnia zagrożenia charakterystyczne dla tej grupy zawodowej oraz wypełnia program przewidziany dla pracowników administracyjno-biurowych.
Szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach przedstawicieli handlowych, w tym przedstawicieli medycznych, korzystających z samochodów służbowych. Szkolenie uwzględnia zagrożenia charakterystyczne dla tej grupy zawodowej oraz wypełnia program przewidziany dla pracowników administracyjno-biurowych.
Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami
Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami, w tym dla: mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców. Organizatorem szkolenia mogą być wyłącznie jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w służbie zdrowia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w służbie zdrowia, w tym osób kierujących publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Szkolenie uwzględnia zagrożenia charakterystyczne dla tej grupy zawodowej oraz wypełnia program przewidziany dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozszerzone szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Mobbing. Obowiązki pracodawcy
Szkolenie ma za celu przybliżyć pracodawcy oraz pracownikom zjawisko mobbigu. Wśród lekcji zamieszczonych na platformie znajdują się informacje o tym czym jest mobbing, jaka jest różnica miedzy mobbingiem a dyskryminacją, jakie są rodzaje mobbingu, przykłady zachowań mobbingowych i takich, które za mobbing uznane nie będą, na czym polega polityka antymobbingowa, przykłady spraw o mobbing jakie miały miejsce w Polsce. Między poszczególnymi slajdami znajdują się ćwiczenia, które pozwalają sprawdzić wiedzę uczestnika na temat mobbingu.W obecnej wersji kursu załączyliśmy również wzory dokumentów do wykorzystania. Po zaliczeniu szkolenia, uczestnik może wydrukować Certyfikat ukończenia szkolenia "Mobbing w miejscu pracy"..
Prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie uzupełniające przeznaczone dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i służ BHP w zakładach pracy, w których wykonywane są prace na wysokości powyżej 1m nad poziomem podłoża, prace remontowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu, prace z użyciem substancji chemicznych oraz prace w zamkniętych przestrzeniach. W szkoleniu przedstawione są są szczegółowe warunki organizacji ww. prac, obowiązki pracodawcy oraz wzory podstawowych procedur. Po ukończeniu szkolenia uczestnik samodzielnie może pobrać certyfikat.
Bezpieczeństwo przy korzystaniu z samochodu
Szkolenie uzupełniające dla osób, których praca związana jest z kierowaniem pojazdami w celach służbowych, transportem ręcznym i wizytami w innych zakładach pracy, np. przedstawicieli handlowych.
Ochrona środowiska
Szkolenie z zakresu ochrony środowiska jest przeznaczone dla pracodawców i zarządzających zakładami pracy. W przystępny sposób przedstawiamy obowiązki wynikające z prawa o ochronie środowiska naturalnego. Poruszane w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska naturalnego kwestie dotyczą dokumentacji, pozwoleń, sprawozdawczości, opłat i praktycznych sposobów unikania zagrożeń związanych z niewłaściwym kształtowaniem w zakładzie pracy działań z zakresu ochrony środowiska. Znajomość wymagań z tego zakresu jest pomocna zarówno funkcjonującym już firmom jak i osobom odpowiedzialnym za uruchomienie nowych przedsięwzięć i tworzącym nowe firmy.