(0)

Artykuły

08.08.2019

Czy zleceniobiorcy powinni być szkoleni z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w firmie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w firmie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. (art.304 § 1 Kodeksu pracy).

Przykład:

Do prowadzenia prac konserwatorskich, napraw, sprzątania pracodawcy przeważnie nie zatrudniają na stałe pracowników. Najczęściej korzystają z wyspecjalizowanych jednoosobowych firm lub zatrudniają osoby fizyczne na umowy zlecenia.

Nasuwa się pytanie: czy osoby fizyczne (firmy jednoosobowe lub zleceniobiorcy), którzy wykonują prace zlecone powinny być przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy tak jak pracownicy?


Aktualny wzór protokołu powypadkowego po zmianach z 2019 roku!

E-dokumenty już za 58 PLN netto za miesiąc!


Na pewno trudno jest zapewnić bezpieczeństwo osobom, które nie znają podstawowych zasad dotyczących bezpiecznej pracy. Dlatego pracodawca powinien szkolić osoby pracujące na innych zasadach niż umowa o pracę, tym bardziej, że ich niewłaściwe zachowanie może powodować zagrożenie dla innych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy.

Jednak przepisy nie wskazują jednoznacznie jakie szkolenia powinien odbyć zleceniobiorca czy osoba świadcząca usługi jako „firma”. Ważne jest w jakim czasie i jakiego rodzaju jest wykonywana praca, oraz stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów. Nawet do doraźnego wykonywania pracy czy przebywania w warunkach zagrożenia powinny być dopuszczone osoby, które mają odpowiedni stan zdrowia i zostały przeszkolone w zakresie bhp.

 Rekomendowanym rozwiązaniem w takim przypadku jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla zleceniobiorców lub jednoosobowych firm wykonujących prace na terenie zakładu. Takie szkolenie jest podstawowym szkoleniem wymaganym w przypadku etatowych pracowników i powinny nim być też objęte inne osoby, które wykonują prace na terenie zakładu. Zakres szkolenia powinien być dobrze przemyślany, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w programie szkolenia. W ramach szkolenia na pewno nie powinno zabraknąć takich zagadnień jak:

  • zasady poruszania się na terenie zakładu,
  • sposób organizacji pracy – godziny pracy, kogo i w jaki sposób należy informować o rozpoczęciu i zakończeniu pracy,
  • zasady bezpieczeństwa np. w których strefach należy stosować środki ochrony indywidualnej i jakie powinny być to środki
  • komu i w jaki sposób należy zgłaszać zagrożenia,
  • poinformowanie o zagrożeniach jakie występują na terenie zakładu,
  • podstawowe zasady z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • sposób postępowania w przypadku wypadku,
  • rozmieszczenie punktów pierwszej pomocy,

a ponadto zasady bezpiecznego wykonywania pracy – np. rozmieszczenie urządzeń oraz zasady bezpiecznego zachowania się na terenie zakładu np. oznakowania miejsc, w których jest wykonywana praca np. poprzez wygrodzenie czy ustawienie znaków ostrzegawczych.


 

Szkolenia okresowe w formie e-learningu - już od 42 PLN netto. Sprawdź ofertę!


Wymienione wyżej zagadnienia nie zawsze wyczerpują listę tematów, które powinny zostać omówione w trakcie wstępnego szkolenia, który w przypadku osoby pracującej na innej podstawie niż umowa o pracę, zastępuje instruktaż ogólny i stanowiskowy.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.