(0)

Artykuły

08.07.2021

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne, takie jak np., na wysokości - już powyżej 1 m nad poziomem podłoża, prace np. remontowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu, czy prace z użyciem substancji chemicznych są wykonywane na co dzień w wielu zakładach pracy. Brak odpowiednich procedur w tym zakresie, w razie wypadku przy pracy, może powodować bardzo poważne konsekwencje dla pracodawcy, osób kierujących pracownikami, i dla służby bhp.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) definiuje cztery rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych. Są to

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
  • na wysokości
  • w zamkniętych przestrzeniach
  • z użyciem materiałów niebezpiecznych

Prace szczególnie niebezpieczne wykonywane w niektórych gałęziach przemysłu czy energetyce są uregulowane innymi przepisami niż rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp.


Zapraszamy na szkolenie e-learningowe pt. Prace szczególnie niebezpieczne


Definicja

Zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p., przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w Dziale IV, rozdział 6, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Każdy pracodawca powinien pamiętać, że ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. Pracownicy, a zwłaszcza osoby kierujące pracownikami, powinni wiedzieć jakie prace uważa się za szczególnie niebezpieczne w danym zakładzie pracy. W związku z prowadzeniem prac szczególnie niebezpiecznych, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac ale także, nie mniej ważne jest również zaplanowanie postępowania w przypadku,  wypadku przy pracy lub innego zdarzenia.

Przy wykonywaniu takich  pracodawca musi zapewnić:

a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

b) odpowiednie środki zabezpieczające,

c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

• imienny podział pracy,

• kolejność wykonywania zadań,

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach (§ 81 r.o.b.h.p.).


Szkolenia okresowe BHP od 42 PLN ! Sprawdź ofertę!


 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.