(0)

Artykuły

20.05.2020

O czym warto pomyśleć przed powrotem do pracy?

Coraz więcej pracowników powraca do zakładów pracy, na swoje stanowiska pracy. Wracają też do swoich działań pracownicy wykonujący pracę w terenie.

Nawet jeden chory pracownik może stanowić zagrożenie dla pozostałych. Dlatego konieczne jest przygotowanie zakładu pracy do:

 • sprawnego działania, mimo ograniczeń,
 • minimalizacji ryzyka,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami i zaleceniami.

Jakie działania w związku z tym powinien podjąć pracodawca?

 1. Należy rozpocząć od analizy ryzyka dla całego
 2. zakładu – umiejscowienia zakładu, posiadanych instalacji jako źródeł szerzenia się wirusa, sposobów i miejsc wykonywania pracy itp.
 3. Kolejnym etapem jest analiza ryzyka dla poszczególnych stanowisk. Jest to podstawa przygotowanie miejsc pracy w sposób, który zminimalizuje ryzyko przenoszenia COVID-19. Należy zwrócić uwagę na dystans między pracownikami, przegrody oraz wyposażenie pracowników w środki ochrony oraz sprzątanie i dezynfekcję.
 4. W grupie wyższego ryzyka są osoby poruszające się w drodze do pracy komunikacją publiczną. Warto pomyśleć o zapewnieniu miejsc parkingowych, tym którzy mogą korzystać z transportu prywatnego.
 5. Należy rozważyć wznowienie pracy etapami, aby umożliwić pełne wdrożenie środków zaradczych.
 6. Warto zaangażować swoją służbę BPH w proces i wspólnie przygotować plan działań.

  Szkolenia e-learningowe  atrakcyjnych cenach https://e-specjalistabhp.pl/szkolenia-bhp/index,Offer.html. Mamy specjalną ofertę dla firm zajmujących się szkoleniami bhp. Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów.


   

 7. Koniecznie trzeba zwrócić szczególną uwagę na pracowników z grup najbardziej narażonych, szczególnie osoby - starsze i przewlekle chore (nadciśnienie, problemy z wydolnością oddechową lub sercem, cukrzyca lub poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu) oraz pracownice w ciąży.
 8. Warto zwrócić także uwagę na pracowników, których bliscy należą do grup wysokiego poziomu ryzyka (Np. pracowników służby zdrowia, którzy bezpośrednio walczą z COVID-19). Ta grupa pracowników może być też podmiotem dyskryminacji w środowisku pracy. Należy rozważyć jakie działania mogą być zastosowane w takim przypadku.
 9. Pomocne może być wsparcie psychologiczne i coachingowe dla pracowników, szczególnie dla osób z kadry kierowniczej, których zadaniem jest dbanie o zespół. Warto mieć na uwadze, że w zespole mogą być osoby, które w związku z pandemią doświadczyły traumatycznych zdarzeń, takich jak choroba lub śmierć bliskiej osoby, albo doświadczają trudności finansowych lub problemów osobistych.
 10. Pracownicy, którzy wracają do miejsca pracy po okresie izolacji, czy to indywidualnie, czy w ramach zbiorowej izolacji, mogą mieć obawy, szczególnie dotyczące ryzyka infekcji. Pamiętaj o poinformowaniu pracowników o zmianach i zapewnieniu im nowych procedur i szkoleń, jeśli to konieczne, przed wznowieniem pracy.
 11. Pracodawca powinien mieć plan awaryjny i wdrożone procedury na wypadek zachorowania pracowników.
 12. Warto wdrożyć w zakładzie pracy program wzmacniania odporności pracowników i ich rodzin.

Tekst przygotowany w oparciu o zalecenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.