(0)

Artykuły

08.03.2024

Rodzaje, formy, ważność szkoleń bhp

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę oraz w innych formach np. na podstawie umowy zlecenia ( na podstwie artykułu 304 kodeksu pracy).
Nikogo do tego faktu nie trzeba przekonywać. Wg Kodeksu Pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie zna przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu dostatecznym.
Ile wynosi ważność szkolenia BHP? Co ile lat szkolenie BHP należy powtarzać?
I kluczowe pytanie: w jakiej formie je przeprowadzać?
Zasady przeprowadzania szkoleń BHP określają wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy..
To co jest istotne, pracownik służby BHP nie ma ujętego w zakresie swoich obowiązków
przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu BHP. Dlatego warto zlecić je firmie zewnętrznej lub zlecić firmie oferującej takie szkolenia w formie stacjonarnej, online lub e-learningu, tak jak na przykład serwis e-specjalistabhp.pl.

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE
Szkolenia BHP wstępne są przeznaczone przede wszystki dla nowozatrudnionych pracowników, którzy rozpoczynają pracę na danym stanowisku. Obowiązek przeprowadzenia tego szkolenia spoczywa na pracodawcy.
Jeśli pracownik zmieni miejsce zatrudnienia, musi powtórzyć szkolenie wstępne.
To szkolenie składa się z dwóch części:

  • instruktaż ogólny – powinien odbyć się w pierwszym dniu zatrudnienia,
  • instruktaż stanowiskowy – powinien odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Instruktaż trwa min. 2 godziny lekcyjne dla pracowników administracyjno-biurowych, 8 godzin lekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Jest minimalny czas trwania szkolenia wstępnego - instruktażu ogólnego ale może on  trwać nawet kilka dni. W ramach instruktażu pracownik powinien zostać przygotowany do bezpiecznej pracy na swoim stanowisku. Musi obejmować też  m.in. zapoznanie z ryzykiem zawodowym oraz zasadami bezpiecznego wykonywania pracy w warunkach normalnej pracy oraz w warunkach awaryjnych...

Szkolenie wstępne jest ważne rok od zatrudnienia, za wyjątkiem osób kierujących innymi
pracownikami – te osoby powinny podejść do szkolenia po pół roku od dnia zatrudnienia.

SZKOLENIE BHP OKRESOWE
Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć w ciągu roku od dnia zatrudnienia lub po pół roku od objęcia funkcji kierowniczej w przypadku osób kierujących pracownikami. Jak często należy powtarzać kolejne szkolenia?
a) Pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie raz na 6 lat 

b) Pracownicy inżynieryjno-techniczni raz na 5 lat

c) Pracownicy wykonujący pracę z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia raz na 5 lat

d) Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych raz na 5 lat

e) Pracownicy służby BHP raz na 5 lat
f) Pracownicy na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata, jeśli jednak wykonują prace szczególnie niebezpieczne to co roku.
Pandemia sprawiła, że szkolenia z zakresu BHP w formie zdalnej stały się konieczne. W ramach serwisu e-specjalistaBHP oferujemy szkolenia e-learningowe.
Nasze szkolenia można realizować z komputera, tabletu lub telefonu. Takie rozwiązanie to oszczędność czasu i finansów.
Co więcej, wybrane szkolenia są dostępne w 4 językach:
Polskim,

Angielskim,

Ukraińskim

Rosyjskim.

Skontaktuj się z nami i powierz nam przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP w Twojej firmie.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.