(0)

Artykuły

16.09.2022

Ile powinno trwać szkolenie BHP wstępne i okresowe?

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

Wstępne szkolenie BHP muszą odbyć nowo zatrudnieni pracownicy. Przeprowadza się je przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Program określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres tematyczny szkolenia wymaga co najmniej 3 godzin lekcyjnych, czyli 2 godziny i 15 minut. Tyle trwa instruktaż ogólny. Poza tym, aby szkolenie BHP wstępne odbyło się w pełni należy odbyć również instruktaż stanowisko na stanowisku pracy, który powinien trwać co najmniej 8 godzin lekcyjnych i być przeprowadzony przez przełożonego. Szkolenie wstępne BHP należy odbyć w każdej firmie, bowiem zawsze należy zapoznać nowego pracownika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym miejscu, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 SZKOLENIE BHP OKRESOWE

Każdy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę musi po roku odbyć szkolenie okresowe BHP. Wyjątek stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych – ci muszą przejść kurs BHP po pół roku od zatrudnienia.

Obecnie również część pracowników administracyjno-biurowych może być zwolniona z odbywania szkoleń okresowych. Jakich konkretnie pracowników dotyczy to zwolnienie? Przeczytaj w tekście Zmiany w szkoleniach okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych / Artykuły: Szkolenia bhp online, e-learning – portal e-specjalista bhp

Ile czasu powinny trwać szkolenia dla poszczególnych grup pracowniczych?

Czas trwania szkolenia okresowego BHP to:

  • Dla pracowników administracyjno-biurowych: 8 godzin lekcyjnych
  • Dla pracowników inżynieryjno-technicznych: 16 godzin lekcyjnych
  • Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy: 32 godziny lekcyjne
  • Dla osób kierujących pracownikami: 16 godzin lekcyjnych
  • Dla pracowników narażonych na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP): 8 godzin lekcyjnych
  • Dla osób z kadry robotniczej: 8 godzin lekcyjnych

 

Jak wygląda szkolenie okresowe BHP? Okresowe kursy BHP obejmują tematy ujęte w rozporządzeniu, ale program każdego szkolenia jest również dostosowany do konkretnego zakładu pracy i zagrożeń, jakie mogą się w nim pojawić. Nad szczegółowym programem szkolenia czuwają inspektorzy BHP.  Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy, zasady BHP, kwestie związane z oceną ryzyka zawodowego, wypadki, aspekty związane z ochrona przeciwpożarową i zasady pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe bhp jest zakończone testem wiedzy. O czym należy pamiętać jeśli chodzi o szkolenia okresowe BHP? Otóż tylko pracownik, który ma ważne szkolenie bhp, może być dopuszczony do wykonywania obowiązków służbowych.

 

CZY SZKOLENIA BHP ONLINE SĄ DOZWOLONE?

 

Co prawda najbardziej powszechną formą szkoleń są kursy BHP stacjonarne, ale warto wiedzieć, że większość rodzajów stanowisk (pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp, zarządzający zespołem, pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne) może skorzystać z e-learningu. Często wybieraną formą są również szkolenia BHP online, szczególnie ze względu na oszczędność czasu i efektywność kosztową. Formuła szkoleń BHP online pozwala zapoznać pracowników z zagadnieniami z zakresu bhp z dowolnego miejsca. Wyjątek dotyczy tylko jednej grupy stanowisk - szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wymaga kontaktu z wykładowcą na żywo przez cały czas trwania szkolenia.

 

Reasumując, uregulowanym prawnie obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy on w szczególności pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jednak dla bezpieczeństwa szkolenia zaleca się również dla podwykonawców przebywających na terenie zakładu pracy oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Szkolenie wstępne obejmuje podstawowe zasady bhp, a szkolenie okresowe jest już bardziej złożone i uwzględnia specyfikę danego stanowiska pracy.

 

 

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.