(0)

Artykuły

10.04.2023

Czy pracownicy wykonujący pracę zdalnie muszą być szkoleni z zakresu bhp?

Pracownicy wykonujący pracę zdalną w Polsce również muszą być szkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jest to obowiązek wynikający przepisów prawa pracy.

Ponadto wirtualne środowisko pracy niesie ze sobą specyficzne zagrożenia, które mogą wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Pracując zdalnie, pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i zdrowe wykonywanie swoich obowiązków, a pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia środków i wiedzy niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom.

W pracy zdalnej pracownik jest narażony na problemy związane z ergonomicznym ustawieniem stanowiska pracy, możliwością wystąpienia chorób związanych z pracą przy komputerze, brakiem kontaktu z innymi pracownikami czy nieodpowiednim oświetleniem i wentylacją pomieszczenia. Dodatkowo, w pracy zdalnej pracownik często korzysta z różnych narzędzi informatycznych, które wymagają odpowiedniego szkolenia w zakresie bezpiecznego i właściwego ich używania. W przypadku, dgy pracownik wykonuje pracę zdalną, jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczną organizację swojej pracy i musi złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie w tej sprawie.

W Polsce, zgodnie z kodeksem pracy, pracodawcy są zobowiązani do szkolenia swoich pracowników z zakresu BHP, w tym również pracowników wykonujących pracę zdalną.

Szkolenie powinno obejmować przekazanie wiedzy na temat bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz sposobów unikania zagrożeń, takich jak choroby zawodowe czy wypadki przy pracy. Zagadnienia, które muszą być uwzględnione w czasie szkolenia są zamieszczone w programach ramowych dla poszczególnych szkoleń bhp.  Dzięki odpowiedniemu szkoleniu, pracownicy zdalni będą mieli świadomość zagrożeń i będą w stanie zapobiegać im, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe bhp pracownika administracyjno-biurowego nie jest wymagane, jeśli pracodawca znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Wynika to z paragrafu 2(2) art. 237 (3) kodeksu pracy.

Jednak jeśli pracownik administracyjno-biurowy wykonuje pracę zdalną to na mocy wprowadzonej w tym roku nowelizacji kodeksu pracy art., 67(31) paragraf 3, powinien odbywać szkolenia okresowe bhp. Nowelizacja weszła w życie 7 kwietnia 2023 r.

Szkolenia bhp dla pracowników wykonujących pracę zdalną mogą odbywać się w formie e-learningu (poprzez materiały zamieszczone na platformie e-learningowej) lub online (na żywo za pomocą np. MS Teams lub Zoom).

Nasza oferta szkoleń znajduje się tutaj.

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.