(0)

Artykuły

22.03.2016

Czy szkolenie bhp dla lekarzy, pielęgniarek i techników medycznych można prowadzić w formie e-learningu?

Szkolenie w formie e-learningu

Wspomniane Rozporządzenie dopuszcza możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. W ostatnim przypadku nie jest wymagane spotkanie uczestników szkolenia z osobą prowadzącą, ponieważ wszelkie materiały udostępniane są za pośrednictwem Internetu – poczta elektroniczna oraz platforma e-learningowa. E-learning dopuszczalny jest jednak tylko i wyłącznie przy szkoleniach okresowych, ale z wyłączeniem pracy na stanowiskach robotniczych. Zgodnie z Rozporządzeniem tego typu szkolenia mogą odbywać:

Tym samym dla lekarzy, pielęgniarek i techników medycznych może być organizowane szkolenie okresowe w formie e-learningu.

Materiały szkoleniowe a specyfika zawodu

Szkolenie okresowe dla pracowników służby zdrowia, z wyłączeniem personelu zaliczanego do grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, odbywa się na bazie programu dla pracowników administracyjno-biurowych. Jednak program oraz treść takiego szkolenia musi być dostosowana do specyfiki pracy tej konkretnej grupy pracowników. Najważniejsze jest, aby uwzględnić zagrożenia charakterystyczne dla pracy w placówkach służby zdrowia.

Jeśli więc szkolenia odbywają się w formie e-learningu, treść szkolenia musi uwzględniać kwestie z zakresu różnego rodzaju zagrożeń, jak na przykład czynniki biologiczne czy promieniowanie.


Szkolenie okresowe bhp dla pracownika służby zdrowia. Kliknij tutaj


Wielu pracodawców decyduje się również na rozwiązania dedykowane dla swojej placówki, ponieważ dają one wiele możliwości. Przede wszystkim pozwalają uwzględniać zasady właściwe dla danej placówki lub grup placówek, na przykład poprzez odniesienie do konkretnego sprzętu stosowanego przez pracowników. Ponadto, mogą one być ściśle dostosowywane do poszczególnych grup – odrębnie dla pielęgniarek, techników medycznych czy lekarzy.

Przykład. Miejscem pracy lekarza internisty będzie placówka medyczna – czyli przychodnia, a wykonywaną czynnością wynikającą ze specjalizacji wywiad lekarski. Z kolei miejscem pracy chirurga będzie szpital – w tym blok operacyjny, na którym istnieje znacznie większe ryzyko zagrożenia czynnikami biologicznymi aniżeli w przychodni. Tym samym bardzo ważne jest uwzględnienie tych informacji w materiałach szkoleniowych, aby wskazać zasady bhp oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej właściwe dla każdego stanowiska i specjalizacji.

Raz na 5 lat

Częstotliwość oraz czas trwania szkolenia okresowego ustala pracodawca, po uprzedniej konsultacji z pracownikami i z uwzględnieniem rodzaju oraz warunków wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach. Szkolenia okresowe z zakresu bhp dla personelu medycznego powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat i za każdym razem muszą się one kończyć egzaminem sprawdzającym stopień opanowania wiedzy i umiejętności.

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.