(0)

Artykuły

15.07.2020

Czy samokształcenie kierowane można organizować z wykorzystaniem technologii internetowych?

W Rozporządzeniu przewidziano cztery dopuszczalne formy prowadzenia szkoleń BHP, czyli instruktaż, kurs, seminarium i samokształcenie kierowane. Podczas gdy trzy pierwsze formy wymagają osobistego uczestnictwa w zajęciach, samokształcenie kierowane pozwala na wykorzystanie technologii informatycznych w celu realizacji szkolenia online.

Czy e-learning zapewnia właściwe wykorzystanie środków dydaktycznych koniecznych w trakcie szkoleń bhp?

Podstawą organizowanego szkolenia jest szczegółowy program opracowany przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń BHP. Realizacja programu wymaga stosowania metod i środków dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy, takich jak filmy – w tym instruktażowe, środki do wyświetlania, środki do nauki udzielania pierwszej pomocy. Oprócz zajęć o charakterze teoretycznym wskazane jest prowadzenie praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem odpowiednich pomocy. Ponadto uczestnicy szkolenia powinni mieć dostęp do materiałów ułatwiających naukę. W czasie szkoleń stacjonarnych są to skrypty i przepisy prawne, a także zestawy ćwiczeń i pytań kontrolnych.


Szkolenia okresowe bhp w formie e-learningu. Sprawdż ceny!

Skontaktuj się z nami jeśli prowadzisz szkolenia w formie tradycyjnej.

Mamy dla Ciebie ofertę specjalną! 


W szkoleniach przeprowadzanych za pomocą platformy szkoleniowej wszystkie te wymagania są zwykle spełnione. W trakcie realizacji szkolenia e-learningowego jest to możliwość wielokrotnego powrotu do przerabianego materiału, dzięki czemu można przeczytać nawet kilkakrotnie przepis, łącznie z jego interpretacją. W szkoleniach e-learningowych stosuje się także ćwiczenia śródlekcyjne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności przyswojonej wiedzy, a ponadto wymuszają aktywność uczestnika, co sprzyja utrwalaniu materiału. Przy szczególnie ważnych zagadnieniach materiał jest powtarzany w ten sposób po kilka razy.

Co to jest samokształcenie kierowane?

Tego typu pomoce dydaktyczne zgodnie z Rozporządzeniem wskazane są przy każdej formie szkolenia, ale stanowią podstawę dla szkolenia realizowanego w formie samokształcenia kierowanego. Zgodnie z &1a pkt. 5 Rozporządzenia, samokształcenie kierowane jest formą szkolenia umożliwiającą „uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców”.

Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego polega na samodzielnym uczeniu się przez uczestnika w oparciu o dostarczone mu materiały, jak program nauczania, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń i pytań kontrolnych, a także z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Przekazane materiały pomocnicze powinny być tak przygotowane, aby umożliwiły uczestnikom szkolenia pełne opanowanie wiedzy i umiejętności wskazanych w programie.

Sposób realizacji materiału z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być dokładnie przedstawiony w programie samokształcenia kierowanego zawierającym:

  • problematykę szkolenia ze wskazaniem zakresu materiału, który uczestnicy muszą przyswoić,
  • przewidywaną na konsultacje liczbę godzin adekwatną dla określonej grupy pracowniczej.

Szkolenie BHP realizowane w tej formie zawsze musi być zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestników.

Jakie grupy zawodowe mogą być szkolone tą metodą?

Samokształcenie kierowane to forma szkolenia właściwa dla niemal wszystkich grup zawodowych, jednak z wyłączeniem osób na stanowiskach robotniczych i osób kierowanych na szkolenie wstępne, a także tych odbywających instruktaż stanowiskowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem uczestnikami takiej formy szkolenia mogą więc być:

  • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
  • pracownicy administracyjno-biurowi,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także osoby wykonujące zadania tej służby,
  • pracownicy, „których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Jakie są korzyści z samokształcenia kierowanego?

Pracodawcy coraz częściej korzystają z możliwości organizowania szkolenia w formie samokształcenia kierowanego. Wynika to z tego, że ta forma zapewnia efekty porównywalne z tymi osiąganymi poprzez uczenie tradycyjne, ale przy stosunkowo niższych nakładach finansowych. Ze względu na korzystanie z platformy e-learningowej możliwe jest przeszkolenie nawet dużej grupy pracowników w dość krótkim czasie. Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia znacznie mniej wymagającą pod względem organizacyjnym aniżeli tradycyjne metody, które wiążą się z koniecznością ustalania terminu i wynajmu sali. Ze względu na możliwość odbywania nauki w dowolnym czasie i miejscu, samokształcenie kierowane w mniejszym stopniu dezorganizuje plan pracy w związku z nieobecnością pracownika, mimo że korzystanie z formy e-learningowej również odbywa się w godzinach pracy.

 

 


 

 

 

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.