(0)

Artykuły

23.10.2022

Zasady BHP w biurze

Przepisy BHP stosuje się do wszystkich pracowników, również do tych administracyjno-biurowych. W poprzedniej części (link do poprzedniego artykułu) omówiliśmy obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z miejsca pracy oraz przeprowadzania kursów BHP dla pracowników w biurach. W tym artykule przedstawimy uprawnienia pracowników w zakresie BHP.

Uprawnienia pracowników w zakresie BHP

Przepisy prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy definiują obowiązki pracodawcy wobec osób, które w ramach swoich obowiązków spędzają co najmniej 4 godzinny dziennie przed komputerem. Należą do nich:

- 5 minutowe przerwy co godzinę, które są wliczane do czasu pracy,

- dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok i wykonanych wg zalecenia lekarza medycyny pracy;

- zapewnienie odpowiedniej ergonomii miejsca pracy, w tym określona jego wielkość, odległość między stanowiskami czy wolna przestrzeń;

- dostosowanie narzędzi pracy do norm i potrzeb pracownika, w tym nie tylko rodzaju komputera, ale także biurka czy krzesła.

Zgodnie z par.19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r.  wymiary biura są uzależnione od liczby pracujących w pomieszczeniu osób. Każda z nich musi posiadać przynajmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Pomieszczenie nie powinno być niższe niż 3 m, chyba że założono w nim klimatyzację albo w pokoju pracują nie więcej niż cztery osoby, a na każdą przypada min. 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia. W takim przypadku wysokość może być do pół metra mniejsza (czyli min. 2,5 m).

Mimo, że w pomieszczeniach biurowych nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia, to przepisy BHP należy stosować także w tych miejscach. Dlatego pracodawca, który planuje zatrudnić pracowników do pracy biurowej, powinien najpierw szczegółowo zapoznać się z powyższymi przepisami.

Wymienione w obu częściach artykułu obowiązki i uprawnienia spoczywające na pracodawcach zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych stanowią zaledwie część zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze. Całą niezbędną wiedzę oferujemy w formie kursów dla przedsiębiorców, organizowanych przez e-specjalistabhp.pl .

zobacz wszystkie
Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.