(0)

Aktualności

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – obchodzonym 28 kwietnia jest: Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa (Act together to build a positive safety and health culture)

Od 20 listopada 2021 roku obowiązuje weszło w życie rozporządzenie zminiające Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca nie może dopuścić nowo zatrudnianego pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych w sytuacji, gdy nie posiada on odpowiednich kwalifikacji oraz w przypadku braku wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. Przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 nie zwalniają z obowiązku przeprowadzania wstępnych szkoleń bhp.

Z przyjemnością informujemy, że umieściliśmy na naszej platformie nowe szkolenie pt. Zasady pracy zdalnej. Dobre praktyki. W szkoleniu znajdziecie Państwo przydatne informacje o tym jak organizować pracę w domu. Szkolenie można zakupić u nas na platformie lub zamówić do umieszczenia na platformach firmowych. Na Państwa życzenie szkolenie możemy dostosować do indywidualnych potrzeb np. zamieścić w nim przykłady z Waszej praktyki lub firmową politykę pracy zdalnej.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że prawie 50% ognisk zachorowań jest identyfikowanych w zakładach pracy. Stąd też rekomendacja Rządu, aby przejść, tam gdzie jest możliwe, na system pracy zdalnej. Z uwagi na brak prawnych uregulowań dotyczących systemu pracy zdalnej, warto stworzyć w zakładzie pracy zasady określające te kwestie.

Zbliża się koniec roku. Czas podsumowań i sprawozdań. Dla służby bhp to czas przygotowania się do sporządzenia rocznej analizy stanu bhp. W tym roku nie zapomnijcie o uwzględnieniu w analizie działań związanych z zapobieganiem zarażeniu SARS-CoV-2.

Każdy pracodawca u którego występują substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ma obowiązek składać pisemną informację do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy. Informacja powinna być przekazana do 15 stycznia, za rok ubiegły.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

Zmienione Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku rozszerzyło katalog procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym m.in. o wszystkie pyły drewna oraz frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej.

Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.