(0)

Aktualności

W związku z wymaganą oceną ryzyka zawodowego dotyczącą narażania na SARS-CoV-2 proponujemy skorzystanie z naszych e-Dokumentów.

Z końcem lipca ruszył nowy konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w 2021 roku. Ze środków z konkursu można sfinansować np. osłony na maszyny, instalacje ograniczające wpływ czynników szkodliwych na zdrowie pracowników, oświetlenie, instalacje służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynnik biologiczne itp.

Informujemy, że posiadacze dostępu do e-Dokumentów mogą skorzystać z przygotowanych przez nas wzorów oceny ryzyka w związku z narażeniem na zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Wzory oceny znajdziecie Państwo w menu bocznym "Przykładowe oceny ryzyka" . Można je kopiować do swoich ocen.

Czy wiesz, że obecnie można prowadzić instruktaż ogólny w formie e-learningu? Z nami jest to proste!

W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tekście uwzględniliśmy już zmiany w rozporządzeniu, wprowadzone 1 kwietnia 2020 r., dotyczące odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszących sią do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała odpowiedzi na pytania dotyczące tej problematyki. Dodatkowe informacje i zalecenia w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem znajdują się także na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/

Zapraszamy na seminarium pt. Wykreuj modę na bezpieczeństwo", która jest organizowana w ramach kampanii społecznej na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka. Seminarium odbędzie się w Pałacu w Jabłonnie w dniu 9 października. Organizatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP PIB wraz z CIOP- PIB.

Nastąpiły zmiany we wzorach dokumentów tworzonych przez służby bhp! Małe zmiany ale duży problem jeśli ktoś korzysta z nieaktualizowanych programów do obsługi dokumentacji!

Szkolenie dla pracowników działów kadr, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi poświęcone problemom pozostającym na zbiegu ich obowiązków z obowiązkami osób zajmujących się BHP w firmie. W programie szkolenia m.in. Co osoba zajmująca się dokumentacją pracowniczą i szkoleniami powinna wiedzieć o dokumentacji BHP? Jak radzić sobie z wystawianiem skierowań na badania lekarskie, kierowaniem na odpowiednie szkolenia okresowe bhp, zagadnieniami związanymi z mobbingiem.