(0)

Aktualności

Czy uważasz, że przepisy i zasady BHP mają zastosowanie wyłącznie w pracy? Czy myślisz, że to nieżyciowe wymagania utrudniające pracownikowi wykonywanie jego zadań? Zobacz nasz najnowszy film. Zapraszamy!

W bieżącym roku kontynuowana będzie – rozpoczęta w marcu 2016 r. – strategia pierwszej kontroli w małych (w tym w mikroprzedsiębiorstwach) oraz średnich zakładach,która ma charakter przede wszystkim instruktażowo- -doradczy,

Miewasz kłopoty przy kwalifikacji wypadków związanych z pracą? Zastanawiasz się, czy zawsze warto robić postępowanie? Chcesz nauczyć się skutecznie odpowiadać na pisma z ZUS?

Dobrze przeprowadzona ocena pozwala wyznaczyć cele, określić zadania,przekonać pracodawcę do inwestycji w bezpieczeństwo. Dlatego zapraszamy Państwa na praktyczne warsztaty "Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy poprzez ocenę ryzyka zawodowego", gdzie prowadzący pokażą najlepsze praktyki w tym zakresie, a następnie uczestnicy będą mogli spróbować zastosować je w praktyce. Cena szkolenia obejmuje również 30 dni konsultacji po jego zakończeniu.

Po raz pierwszy w Polsce - Warsztaty TSS
Po raz pierwszy w Polsce organizowane są warsztaty dla trenerów i doradców w dziedzinie zarządzania wiekiem metodą the Towards Successful Seniority. Szkolenie jest prowadzone przez trenerów z Fińskiego Instytutu Medycyny Pracy w 3 etapach: warsztaty, praca z grupą testową, konsultacje on-line. Skuteczność tej metody została zbadana przez fińskich naukowców. Certyfikowani trenerzy wspierają zarządzanie wiekiem w organizacjach.

Listopad to dobry miesiąc na uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp przez służby wykonujące obowiązki służby bhp. Zajrzyj do naszych Wydarzeń, aby sprawdzić aktualną ofertę. Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Delphi BDU do Warszawy w terminie 17-18 listopada, koszt 520 zł.

Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy u co trzeciego kontrolowanego pracodawcy stwierdza się nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp. „Pracodawcy i pracownicy lekceważą obowiązek przeprowadzania szkoleń bhp. Tylko w 2015 roku w wypadkach przy pracy śmierć poniosły 42 osoby, które nie przeszły takiego szkolenia.”

Inspektorzy pracy ujawnili w sumie 485 wykroczeń przeciw prawom pracownika. 111 osób zostało ukaranych mandatami na łączną kwotę ponad 120 tys. złotych. Do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wobec 95 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w formie ostrzeżenia lub pouczenia. Tak wygląda podsumowanie kontroli przeprowadzonych 15 sierpnia 2016 roku w placówkach handlowych.

W dniu 9 września 2016r. odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie - konferencja „Bezpieczni w pracy i w domu” zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Organizatorami spotkania byli eksperci z Sieci Ekspertów certyfikowanych przez CIOP – PIB oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Wrzesień jest miesiącem ciekawych, bezpłatnych wydarzeń dla osób interesujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. Jak uniknąć wypadku, jak radzić sobie z transportem ręcznym i wewnątrzzakładowym doradzą specjaliści z ZUS-u, a eksperci certyfikowani przez CIOP-PIB zachęcą do nauki bezpieczeństwa nie tylko w pracy. Zobacz więcej w naszej zakładce Wydarzenia.