(0)

Aktualności

Każdy pracodawca u którego występują substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ma obowiązek składać pisemną informację do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy. Informacja powinna być przekazana do 15 stycznia, za rok ubiegły.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

Zmienione Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku rozszerzyło katalog procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym m.in. o wszystkie pyły drewna oraz frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej.

Informujemy, że 11 grudnia odbędzie się szkolenie poświęcone najważniejszym problemom 2020 roku. Na szkoleniu zostaną omówione tematy: nowych procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, instrukcji eksploatacji, regulacji dotyczących pracy zdalnej oraz pierwszej pomocy w czasie zagrożenia COVID-19. Odpowiednia dawka profesjonalnej wiedzy w wydaniu najlepszych specjalistów. Zachęcamy do udziału. Szkolenie oczywiście odbędzie się zdalnie.

W związku z wymaganą oceną ryzyka zawodowego dotyczącą narażania na SARS-CoV-2 proponujemy skorzystanie z naszych e-Dokumentów.

Z końcem lipca ruszył nowy konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w 2021 roku. Ze środków z konkursu można sfinansować np. osłony na maszyny, instalacje ograniczające wpływ czynników szkodliwych na zdrowie pracowników, oświetlenie, instalacje służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynnik biologiczne itp.

Informujemy, że posiadacze dostępu do e-Dokumentów mogą skorzystać z przygotowanych przez nas wzorów oceny ryzyka w związku z narażeniem na zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Wzory oceny znajdziecie Państwo w menu bocznym "Przykładowe oceny ryzyka" . Można je kopiować do swoich ocen.

Czy wiesz, że obecnie można prowadzić instruktaż ogólny w formie e-learningu? Z nami jest to proste!

W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tekście uwzględniliśmy już zmiany w rozporządzeniu, wprowadzone 1 kwietnia 2020 r., dotyczące odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszących sią do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała odpowiedzi na pytania dotyczące tej problematyki. Dodatkowe informacje i zalecenia w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem znajdują się także na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/

Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.