(0)

Artykuły

Pracownicy służb medycznych, w tym lekarze, pielęgniarki i technicy medyczni, wstępne szkolenie z zakresu bhp powinni odbyć przed rozpoczęciem pracy, natomiast kolejne, okresowe nie później niż 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Następne okresowe szkolenia powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizatorem szkoleń w dziedzinie BHP może być pracodawca lub, na jego zlecenie, jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r. i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracownik musi ukończyć szkolenie BHP, zanim przystąpi do wykonywania obowiązków zawodowych. Ukończenie szkolenia musi zostać potwierdzone na piśmie, które dołączane jest do akt osobowych pracownika. Poniżej zostaną omówione cele i sposób organizacji szkoleń BHP.

Najważniejsze podstawy prawne regulujące kwestie związane z ryzykiem zawodowym i jego oceną to Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 1974 roku i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku.

Za utrzymanie prawidłowej atmosfery w miejscu pracy odpowiedzialny jest pracodawca, który, jak przewiduje prawo, powinien dbać o poprawne relacje interpersonalne i natychmiastowe wyjaśnianie ewentualnych sytuacji problemowych. Na pracodawcy ciąży obowiązek zapobiegania występowaniu mobbingu i uświadamiania pracowników o konsekwencjach wystąpienia zagrożeń psychospołecznych.

Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.