(0)

Artykuły

Nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników oraz wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich.

Plan działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 powinien obejmować następujące obszary tematyczne: Jakie działania podejmuje pracodawca w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2? Jakie działania podejmuje pracodawca w odniesieni do osób – stanowisk pracy, na których występuje zwiększone prawdopodobieństwo zarażenia się? itd.

Restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, siłownie, kina, centra handlowe, zakłady produkcyjne, biurowce czy firmy sprzątające – m.in. te miejsca potrzebują sprawdzonych środków do dezynfekcji oraz rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort klientów. Jak odnaleźć się w gąszczu internetowych ofert? Rozwiązaniem będzie udział w ANTYCOVID EXPO – pierwszych w Polsce Targach Rozwiązań Zwiększających Bezpieczeństwo Sanitarno-Epidemiologiczne.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy precyzuje zasady organizowania szkoleń, w tym zakres, wymagania programowe, metody i formy realizacji zajęć, a także sposób dokumentowania. Jak można wykorzystać technologie internetowe do przeprowadzania szkoleń bhp?

Coraz więcej pracowników, wykonujących pracę zdalnie w związku z COVID-19, powraca do zakładów pracy, na swoje stanowiska pracy. Wracają też do swoich działań pracownicy wykonujący pracę w terenie. Jakie działania powinien podjąć pracodawca, by przygotować pracowników do bezpiecznej i efektywnej pracy? Przygotowaliśmy zalecenia w oparciu o publikację Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych powinny być przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do kodeksu pracy nie jest wymagane szkolenie okresowe bhp dla pracowników administarcyjno-biurowych u pracodawców, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jak często należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp? Czy okres ważności szkolenia dla pracownika administracyjno-biurowego i dla magazyniera będzie taka sama?

Służba BHP - wymagania kwalifikacyjne
Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP. Kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Seminarium "Zdrowie w Pracy"
W środę 21 marca przy ulicy Staniewickiej 14 odbyło się seminarium „Zdrowie w Pracy”. Organizatorami spotkania byli: DELPHI BDU, e-specjalistabhp.pl, Reha Fund, Bistro Garnisz Garden, grupa medycynapolska.pl

Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.