(0)

Artykuły

Od 7 kwietnia wchodzą w życie przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Co zostało zmienione? Jak zmiany wpływają na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników?

Praca zdalna zawitała na dobre w polskich realiach pracodawców i pracowników, nadal kodeks pracy nie zawiera przepisów regulujących ten tryb wykonywania obowiązków pracowniczych. Co prawda projekt ustawy o zmianie ustawy jest w przygotowaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a jego założenia mają być wprowadzone w życie do końca 2022 r. Wśród zapisów znajdą się rozwiązania dotyczące zasad dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy pracy zdalnej.

Wysokie temperatury na zewnątrz opóźniają rozpoczęcie pełnego sezonu grzewczego. Jest to z pewnością pozytywny aspekt przy aktualnej sytuacji gospodarczej i rosnących cenach energii elektrycznej i gazu. Niemniej już wkrótce nastąpi ochłodzenie, a pracodawcy będą musieli zapewnić odpowiednie i wymagane przepisami BHP temperatury w pomieszczeniach. Jaka powinna być temperatura w pomieszczeniu pracy? Czy wystarczy 14°C?

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników jest obowiązkiem nałożonym na każdego pracodawcę zgodnie z artykułem 237 Kodeksu Pracy par.2. Szkolenia bhp zapewniają pracownikom wiedzę oraz naukę konkretnych umiejętności potrzebnych do bezpiecznego wykonywania pracy. Szkoleniom bhp podlegają również pracodawcy. Treść tych szkoleń powinna im zapewniać wiedzę i umięjętności z zakresu właściwego kształtowania warunków pracy oraz jej organizacji.

23.10.2022

Zasady BHP w biurze

Przepisy BHP stosuje się do wszystkich pracowników, również do tych administracyjno-biurowych. W poprzedniej części (link do poprzedniego artykułu) omówiliśmy obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z miejsca pracy oraz przeprowadzania kursów BHP dla pracowników w biurach. W tym artykule przedstawimy uprawnienia pracowników w zakresie BHP.

Przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Od tego czy są one przestrzegane zależy nie tylko zdrowie, ale często życie pracowników w całym zakładzie pracy lub na wybranych stanowisku. Kto jest odpowiedzialny za stan BHP?

Przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników biurowych jest obowiązkiem pracodawcy. Nie wszyscy pracownicy administracyjno-biurowi muszą przechodzić szkolenia okresowe bhp, natomiast każdy pracownik musi być przeszkolony przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie wstępne składa się z dwóch części – szkolenia wstępnego oraz instruktażu stanowiskowego, podczas którego nowozatrudniona osoba ma okazję zapoznać się ze specyfiką swojego miejsca pracy.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji BHP w swojej firmie. Zanim przedstawimy przystępne i łatwe w użyciu narzędzie e-Dokumenty do prowadzenia ewidencji zdarzeń z zakresu BHP dostarczane przez e-specjalistabhp.pl, podpowiemy w kilku odcinkach co powinno się znaleźć w takiej dokumentacji w Twojej firmie. Pierwsza część dotyczy dokumentów tworzonych w związku z wypadkami w pracy, w drodze do pracy czy wypadkami traktowanymi na równi z wypadkami przy pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane są kursy bhp wstępne i okresowe. Ile powinno trwać szkolenie BHP wstępne, a ile okresowe?

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę oraz w innych formach np. na podstawie umowy zlecenia. Jakie szkolenia muszą przechodzić pracownicy, jak często i w jakiej formie?

Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.