(0)

Artykuły

Służba medycyny pracy
Służba medycyny pracy to pojęcie znane w branży zajmującej się ochroną zdrowia pracujących, ale czy rozumiemy jak bardzo zazębiają się kompetencje służby bezpieczeństwa i higieny pracy i służby medycyny pracy i czy widzimy to w swojej codziennej pracy?

Czynniki szkodliwe dla zdrowia należy monitorować w ściśle określonych terminach. Rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

W materialnym środowisku pracy występują różne czynniki mogące powodować zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Klasyfikacja tych czynników jest dokonywana ze względu na ich oddziaływanie na organizm jak i na ich właściwości.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę rejonową o ciężkim wypadku przy pracy niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki po podjęciu wiadomości o tym zdarzeniu. Bardzo często jednak zdarza się, że pracodawca nie jest w stanie samodzielnie ustalić, czy wypadek, któremu uległ jego pracownik powinien zostać zakwalifikowany jako ciężki wypadek przy pracy.

Agencje pracy tymczasowej udostępniają pracowników tymczasowych pracodawcom, którzy z różnych względów, na przykład z powodu sezonowości prac, nie chcą zwiększać zatrudnienia. Często zdarza się, że agencje zapewniają, iż biorą na siebie wszystkie obowiązki związane zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w związku z czym pracodawca czuje się z tych obowiązków zwolniony. Niesłusznie, gdyż większość obowiązków z zakresu BHP spoczywa właśnie na pracodawcy użytkowniku.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest to organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa polskie oraz międzynarodowe, które osiągnęły wysoki poziom kultury bezpieczeństwa. Została powołana w 1998 roku.

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy.

Pojęcie prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze bywa mylone z określeniem prace szczególnie niebezpieczne. Mimo, że brzmienie dość podobne, pojęcia te dotyczą zupełnie innych zagadnień. W tekście wyjaśniamy ich pochodzenie i znaczenie.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę rejonową o ciężkim wypadku przy pracy niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki po podjęciu wiadomości o tym zdarzeniu. Bardzo często jednak zdarza się, że pracodawca nie jest w stanie samodzielnie ustalić, czy wypadek, któremu uległ jego pracownik powinien zostać zakwalifikowany jako ciężki wypadek przy pracy.

16.07.2015

O ICE

ICE (lub I.C.E.) to bardzo ważny skrót angielskiego zdania „W razie nagłego wypadku!”, (In Case of Emergency!). Służbom ratowniczym idea ta i skrót znane są na całym niemal świecie, a odpowiednie procedury ratownicze przewidują jego wykorzystanie. W razie wypadku danej osoby udzielający pomocy mają istotny problem – o osobie, której świadczą pomoc, wiedzą wyłącznie tyle, ile widzą w miejscu zdarzenia.

Serwis e-specjalistabhp.pl używa plików cookies.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie serwisu.